หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 123 68 60.18% 19 16.81% 11 9.73% 15 13.27% 113
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 111 39 38.61% 28 27.72% 18 17.82% 16 15.84% 101
3 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 89 32 39.51% 18 22.22% 15 18.52% 16 19.75% 81
4 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 65 28 43.08% 13 20% 15 23.08% 9 13.85% 65
5 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 71 25 37.88% 12 18.18% 18 27.27% 11 16.67% 66
6 โรงเรียนวัดมโนรม 111 24 24.74% 28 28.87% 20 20.62% 25 25.77% 97
7 โรงเรียนเลิศปัญญา 42 24 57.14% 10 23.81% 4 9.52% 4 9.52% 42
8 โรงเรียนศรีสุวิช 64 23 38.33% 20 33.33% 7 11.67% 10 16.67% 60
9 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 106 22 22.22% 34 34.34% 22 22.22% 21 21.21% 99
10 โรงเรียนวัดบ้านนา 69 22 34.92% 15 23.81% 11 17.46% 15 23.81% 63
11 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 52 18 36% 15 30% 6 12% 11 22% 50
12 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 84 17 24.64% 25 36.23% 14 20.29% 13 18.84% 69
13 โรงเรียนตันตรารักษ์ 23 17 73.91% 1 4.35% 2 8.7% 3 13.04% 23
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 68 16 26.67% 22 36.67% 6 10% 16 26.67% 60
15 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 68 16 26.67% 16 26.67% 16 26.67% 12 20% 60
16 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 58 15 26.32% 23 40.35% 9 15.79% 10 17.54% 57
17 โรงเรียนวัดนาพร้าว 54 15 27.78% 18 33.33% 12 22.22% 9 16.67% 54
18 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 62 15 30% 10 20% 7 14% 18 36% 50
19 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 45 14 34.15% 14 34.15% 6 14.63% 7 17.07% 41
20 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 44 14 35% 9 22.5% 4 10% 13 32.5% 40
21 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 27 14 51.85% 4 14.81% 3 11.11% 6 22.22% 27
22 โรงเรียนอักษรศึกษา 49 13 27.66% 18 38.3% 6 12.77% 10 21.28% 47
23 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 52 13 30.23% 14 32.56% 7 16.28% 9 20.93% 43
24 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 44 13 29.55% 12 27.27% 5 11.36% 14 31.82% 44
25 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 52 13 27.66% 11 23.4% 10 21.28% 13 27.66% 47
26 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 40 12 31.58% 14 36.84% 6 15.79% 6 15.79% 38
27 โรงเรียนบ้านสันติคาม 40 12 33.33% 11 30.56% 6 16.67% 7 19.44% 36
28 โรงเรียนวัดหนองขาม 34 12 37.5% 10 31.25% 5 15.63% 5 15.63% 32
29 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 27 12 52.17% 7 30.43% 1 4.35% 3 13.04% 23
30 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 56 11 20% 16 29.09% 14 25.45% 14 25.45% 55
31 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 47 11 25.58% 11 25.58% 8 18.6% 13 30.23% 43
32 โรงเรียนสัตหีบ 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 57 9 17.65% 15 29.41% 9 17.65% 18 35.29% 51
34 โรงเรียนบ้านเขาดิน 43 9 22.5% 12 30% 10 25% 9 22.5% 40
35 โรงเรียนบ้านชากนอก 40 9 23.08% 11 28.21% 7 17.95% 12 30.77% 39
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 24 9 39.13% 11 47.83% 0 0% 3 13.04% 23
37 โรงเรียนดวงมณี 31 9 32.14% 9 32.14% 2 7.14% 8 28.57% 28
38 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 30 9 34.62% 5 19.23% 5 19.23% 7 26.92% 26
39 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 42 8 21.05% 12 31.58% 7 18.42% 11 28.95% 38
40 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 47 8 17.02% 11 23.4% 12 25.53% 16 34.04% 47
41 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 35 8 28.57% 9 32.14% 7 25% 4 14.29% 28
42 โรงเรียนวัดพระประทานพร 34 8 25.81% 9 29.03% 5 16.13% 9 29.03% 31
43 โรงเรียนห้วยใหญ่ 25 8 34.78% 9 39.13% 3 13.04% 3 13.04% 23
44 โรงเรียนบ้านหุบบอน 20 8 42.11% 0 0% 7 36.84% 4 21.05% 19
45 โรงเรียนอักษรพัทยา 40 7 18.92% 15 40.54% 5 13.51% 10 27.03% 37
46 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 30 7 24.14% 12 41.38% 4 13.79% 6 20.69% 29
47 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 38 7 20% 5 14.29% 9 25.71% 14 40% 35
48 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 22 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
49 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 19 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 28 6 23.08% 9 34.62% 2 7.69% 9 34.62% 26
51 โรงเรียนบ้านบางละมุง 34 6 20% 8 26.67% 8 26.67% 8 26.67% 30
52 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 38 6 19.35% 6 19.35% 11 35.48% 8 25.81% 31
53 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 31 6 21.43% 2 7.14% 10 35.71% 10 35.71% 28
54 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 34 5 14.71% 13 38.24% 10 29.41% 6 17.65% 34
55 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 40 5 13.89% 12 33.33% 12 33.33% 7 19.44% 36
56 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 35 5 15.15% 12 36.36% 6 18.18% 10 30.3% 33
57 โรงเรียนบ้านทางตรง 24 5 20.83% 8 33.33% 3 12.5% 8 33.33% 24
58 โรงเรียนจุกเสม็ด 20 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
59 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 21 5 27.78% 5 27.78% 2 11.11% 6 33.33% 18
60 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 22 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 7 33.33% 21
61 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 16 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
62 โรงเรียนวัดโป่ง 21 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 7 38.89% 18
63 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 28 5 20% 1 4% 6 24% 13 52% 25
64 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 40 4 11.11% 14 38.89% 10 27.78% 8 22.22% 36
65 โรงเรียนวัดตโปทาราม 30 4 17.39% 9 39.13% 3 13.04% 7 30.43% 23
66 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 39 4 10.81% 8 21.62% 10 27.03% 15 40.54% 37
67 โรงเรียนบ้าน กม.5 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
68 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
69 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 29 3 10.71% 11 39.29% 8 28.57% 6 21.43% 28
70 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 31 3 9.68% 9 29.03% 8 25.81% 11 35.48% 31
71 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 41 3 9.09% 8 24.24% 10 30.3% 12 36.36% 33
72 โรงเรียนวัดอัมพวัน 26 3 11.54% 8 30.77% 7 26.92% 8 30.77% 26
73 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 23 3 13.64% 7 31.82% 6 27.27% 6 27.27% 22
74 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ 20 3 15% 5 25% 8 40% 4 20% 20
75 โรงเรียนบ้านภูไทร 24 3 14.29% 4 19.05% 9 42.86% 5 23.81% 21
76 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 16 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
77 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 17 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 8 53.33% 15
78 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
80 โรงเรียนบ้านขลอด 41 2 6.67% 10 33.33% 8 26.67% 10 33.33% 30
81 โรงเรียนบ้านอำเภอ 30 2 7.14% 10 35.71% 8 28.57% 8 28.57% 28
82 โรงเรียนบ้านเขาหิน 31 2 6.9% 9 31.03% 8 27.59% 10 34.48% 29
83 โรงเรียนบ้านนาวัง 39 2 5.41% 8 21.62% 11 29.73% 16 43.24% 37
84 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 31 2 6.9% 6 20.69% 7 24.14% 14 48.28% 29
85 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 16 2 16.67% 5 41.67% 0 0% 5 41.67% 12
86 โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา 23 2 9.52% 4 19.05% 10 47.62% 5 23.81% 21
87 โรงเรียนเกาะสีชัง 20 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 9 47.37% 19
88 โรงเรียนบ้านเนินตอง 16 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
89 โรงเรียนวัดหนองคล้า 16 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 9 64.29% 14
90 โรงเรียนวัดวังหิน 8 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
91 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 15 1 6.67% 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 15
93 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 23 1 4.55% 5 22.73% 7 31.82% 9 40.91% 22
94 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 20 1 5% 5 25% 7 35% 7 35% 20
95 โรงเรียนบ้านวังค้อ 26 1 4.17% 4 16.67% 11 45.83% 8 33.33% 24
96 โรงเรียนบ้านระเวิง 22 1 4.55% 4 18.18% 7 31.82% 10 45.45% 22
97 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 13 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
98 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 11 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 6 54.55% 11
100 โรงเรียนบางพระวิทยา 20 1 5.26% 1 5.26% 8 42.11% 9 47.37% 19
101 โรงเรียนบ้านนอก 15 1 7.14% 1 7.14% 5 35.71% 7 50% 14
102 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 15 0 0% 3 20% 7 46.67% 5 33.33% 15
103 โรงเรียนบ้านหินวง 9 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 9
104 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
105 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 13 0 0% 0 0% 3 25% 9 75% 12
106 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ 8 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]