หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนจุกเสม็ด 20 44 32
2 007 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร 56 108 88
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 47 86 50
4 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 57 105 85
5 010 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 35 54 46
6 025 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 71 128 95
7 027 โรงเรียนบ้าน กม.5 13 25 20
8 028 โรงเรียนบ้านขลอด 41 64 56
9 036 โรงเรียนบ้านชากนอก 40 82 62
10 037 โรงเรียนบ้านชากยายจีน 34 56 41
11 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 28 69 44
12 039 โรงเรียนบ้านทางตรง 24 37 34
13 040 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 52 96 63
14 041 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 23 36 30
15 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 89 239 151
16 043 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 20 27 24
17 044 โรงเรียนบ้านนอก 15 22 20
18 045 โรงเรียนบ้านนาวัง 39 73 55
19 049 โรงเรียนบ้านบางละมุง 34 55 38
20 050 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 31 58 48
21 051 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 35 73 38
22 048 โรงเรียนบ้านบ่อวิน 106 221 163
23 053 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 38 66 57
24 054 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน 0 0 0
25 055 โรงเรียนบ้านภูไทร 24 41 36
26 056 โรงเรียนบ้านมาบประชัน 13 22 13
27 057 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 27 44 40
28 059 โรงเรียนบ้านระเวิง 22 30 25
29 061 โรงเรียนบ้านวังค้อ 26 37 34
30 062 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 65 138 106
31 063 โรงเรียนบ้านสันติคาม 40 70 60
32 064 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 31 54 43
33 066 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 40 73 57
34 070 โรงเรียนบ้านหินวง 9 18 11
35 071 โรงเรียนบ้านหุบบอน 20 37 28
36 067 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 17 30 16
37 068 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 47 84 51
38 069 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 0 0 0
39 072 โรงเรียนบ้านอำเภอ 30 49 43
40 029 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 16 34 16
41 030 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 8 15 13
42 031 โรงเรียนบ้านเขาดิน 43 81 46
43 032 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 28 55 42
44 033 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 30 57 45
45 034 โรงเรียนบ้านเขาหิน 31 54 32
46 046 โรงเรียนบ้านเนินตอง 16 35 16
47 047 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 123 286 191
48 035 โรงเรียนบ้านโค้งดารา 16 24 16
49 052 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 42 69 61
50 060 โรงเรียนบ้านโรงหีบ 39 62 56
51 101 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 15 21 15
52 102 โรงเรียนวัดตโปทาราม 30 51 33
53 103 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 13 27 19
54 104 โรงเรียนวัดนาพร้าว 54 105 58
55 106 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 52 113 80
56 105 โรงเรียนวัดบ้านนา 69 187 108
57 108 โรงเรียนวัดพระประทานพร 34 58 51
58 109 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม 29 62 47
59 110 โรงเรียนวัดมโนรม 111 240 128
60 111 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 58 107 79
61 113 โรงเรียนวัดวังหิน 8 12 8
62 115 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
63 116 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 38 56 51
64 117 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 111 273 167
65 120 โรงเรียนวัดหนองขาม 34 68 53
66 121 โรงเรียนวัดหนองคล้า 16 35 22
67 122 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า 22 38 23
68 118 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 62 126 93
69 119 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 68 139 93
70 125 โรงเรียนวัดอัมพวัน 26 47 39
71 098 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 16 31 24
72 099 โรงเรียนวัดเขาฉลาก 15 24 19
73 100 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 22 35 30
74 114 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 13 20 18
75 123 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 6 16 8
76 107 โรงเรียนวัดโป่ง 21 79 35
77 124 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 31 60 47
78 131 โรงเรียนห้วยใหญ่ 25 50 43
79 132 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 84 201 131
80 134 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 68 146 82
81 133 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 24 75 35
82 001 โรงเรียนเกล็ดแก้ว 44 82 70
83 002 โรงเรียนเกาะสีชัง 20 25 20
84 004 โรงเรียนจุฬเทพ 0 0 0
85 005 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ 8 22 11
86 013 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ 20 82 38
87 014 โรงเรียนดวงมณี 31 68 48
88 015 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
89 016 โรงเรียนตันตรารักษ์ 23 34 23
90 017 โรงเรียนทนาพรวิทยา 0 0 0
91 022 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 40 64 46
92 023 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 23 42 36
93 024 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา 0 0 0
94 026 โรงเรียนบางพระวิทยา 20 36 28
95 073 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา 21 33 26
96 074 โรงเรียนบุญจิตวิทยา 41 91 54
97 075 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ 0 0 0
98 058 โรงเรียนบ้านรถไฟ 0 0 0
99 076 โรงเรียนประเสริฐสุข 0 0 0
100 077 โรงเรียนปัญญานฤมิต 0 0 0
101 078 โรงเรียนผู้รู้ ญ ส.ส.80 0 0 0
102 079 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย 0 0 0
103 080 โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา 23 38 34
104 081 โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน 5 9 8
105 082 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา 19 28 21
106 083 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 27 39 26
107 095 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา 0 0 0
108 096 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 30 55 38
109 126 โรงเรียนวุฒิโชติ 0 0 0
110 127 โรงเรียนศรีสุวิช 64 148 104
111 128 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 40 94 52
112 129 โรงเรียนสัตหีบ 13 34 17
113 130 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 0 0 0
114 136 โรงเรียนอักษรพัทยา 40 77 42
115 137 โรงเรียนอักษรศึกษา 49 89 74
116 135 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 45 76 62
117 138 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 52 83 59
118 006 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา 11 28 12
119 012 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 44 86 56
120 097 โรงเรียนเลิศปัญญา 42 82 63
121 011 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 0 0 0
122 065 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว 0 0 0
123 112 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 0
124 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา 0 0 0
125 019 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 0 0 0
126 020 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 6 14 8
127 021 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 0 0 0
128 084 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 0 0 0
129 085 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 0 0 0
130 086 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 0 0 0
131 087 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 0 0 0
132 088 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 3 3 3
133 089 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 0 0 0
134 090 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 0 0 0
135 091 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 0 0 0
136 092 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 0 0 0
137 093 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 0 0 0
138 094 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 0 0 0
รวม 3730 7387 5155
12542

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]