สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 68 19 11 15 98
2 วัดสุทธาวาส 39 28 18 16 85
3 บ้านทุ่งคา 32 18 15 16 65
4 บ้านสัตหีบ 28 13 15 9 56
5 บริษัทไทยกสิกรฯ 25 12 18 11 55
6 วัดมโนรม 24 28 20 25 72
7 เลิศปัญญา 24 10 4 4 38
8 ศรีสุวิช 23 20 7 10 50
9 บ้านบ่อวิน 22 34 22 21 78
10 วัดบ้านนา 22 15 11 15 48
11 วัดบุญสัมพันธ์ 18 15 6 11 39
12 อนุบาลบางละมุง 17 25 14 13 56
13 ตันตรารักษ์ 17 1 2 3 20
14 อนุบาลบ้านบางพระ 16 22 6 16 44
15 วัดหนองเกตุใหญ่ 16 16 16 12 48
16 วัดรังษีสุทธาวาส 15 23 9 10 47
17 วัดนาพร้าว 15 18 12 9 45
18 วัดหนองเกตุน้อย 15 10 7 18 32
19 อักษรเทพประสิทธิ์ 14 14 6 7 34
20 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 14 9 4 13 27
21 บ้านมาบฟักทอง 14 4 3 6 21
22 อักษรศึกษา 13 18 6 10 37
23 อัสสัมชัญศรีราชา 13 14 7 9 34
24 เกล็ดแก้ว 13 12 5 14 30
25 บ้านทุ่งกราด 13 11 10 13 34
26 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 12 14 6 6 32
27 บ้านสันติคาม 12 11 6 7 29
28 วัดหนองขาม 12 10 5 5 27
29 มารีวิทย์สัตหีบ 12 7 1 3 20
30 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 11 16 14 14 41
31 บ้านห้วยกุ่ม 11 11 8 13 30
32 สัตหีบ 10 1 0 2 11
33 ชุมชนบ้านหนองปรือ 9 15 9 18 33
34 บ้านเขาดิน 9 12 10 9 31
35 บ้านชากนอก 9 11 7 12 27
36 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 9 11 0 3 20
37 ดวงมณี 9 9 2 8 20
38 บ้านเขาบายศรี 9 5 5 7 19
39 บ้านโป่งสะเก็ต 8 12 7 11 27
40 ชุมชนบ้านบางเสร่ 8 11 12 16 31
41 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 8 9 7 4 24
42 วัดพระประทานพร 8 9 5 9 22
43 ห้วยใหญ่ 8 9 3 3 20
44 บ้านหุบบอน 8 0 7 4 15
45 อักษรพัทยา 7 15 5 10 27
46 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 7 12 4 6 23
47 บ้านพันเสด็จนอก 7 5 9 14 21
48 วัดหนองจับเต่า 7 5 4 3 16
49 มารีวิทย์พัทยา 7 5 3 2 15
50 บ้านตะเคียนเตี้ย 6 9 2 9 17
51 บ้านบางละมุง 6 8 8 8 22
52 วัดสุกรีย์บุญญาราม 6 6 11 8 23
53 วัดใหม่เนินพยอม 6 2 10 10 18
54 บ้านชากยายจีน 5 13 10 6 28
55 บ้านหนองปรือ 5 12 12 7 29
56 บ้านบึง(ศรีราชา) 5 12 6 10 23
57 บ้านทางตรง 5 8 3 8 16
58 จุกเสม็ด 5 7 4 2 16
59 บำรุงศิษย์ศึกษา 5 5 2 6 12
60 วัดเขาโพธิ์ทอง 5 4 5 7 14
61 วัดเขาคันธมาทน์ 5 4 4 3 13
62 วัดโป่ง 5 2 4 7 11
63 บ้านเขาตะแบก 5 1 6 13 12
64 สว่างบริบูรณ์วิทยา 4 14 10 8 28
65 วัดตโปทาราม 4 9 3 7 16
66 บ้านโรงหีบ 4 8 10 15 22
67 บ้าน กม.5 4 3 4 2 11
68 วัดนาจอมเทียน 4 2 3 4 9
69 วัดพิบูลสัณหธรรม 3 11 8 6 22
70 บ้านบึง(บางละมุง) 3 9 8 11 20
71 บุญจิตวิทยา 3 8 10 12 21
72 วัดอัมพวัน 3 8 7 8 18
73 นาวิกโยธินบูรณะ 3 7 6 6 16
74 ณัฏฐเวศม์ 3 5 8 4 16
75 บ้านภูไทร 3 4 9 5 16
76 บ้านเขาคันทรง 3 3 4 5 10
77 บ้านห้วยกรุ 3 2 2 8 7
78 เทศบาลแหลมฉบัง 2 3 1 1 0 5
79 บ้านเขาชีจรรย์ 3 1 0 3 4
80 บ้านขลอด 2 10 8 10 20
81 บ้านอำเภอ 2 10 8 8 20
82 บ้านเขาหิน 2 9 8 10 19
83 บ้านนาวัง 2 8 11 16 21
84 บ้านสุรศักดิ์ 2 6 7 14 15
85 บ้านโค้งดารา 2 5 0 5 7
86 ฟินิกซ์วิทยา 2 4 10 5 16
87 เกาะสีชัง 2 4 4 9 10
88 บ้านเนินตอง 2 3 5 6 10
89 วัดหนองคล้า 2 1 2 9 5
90 วัดวังหิน 2 0 1 4 3
91 เมืองพัทยา 3 2 0 0 1 2
92 วัดเขาฉลาก 1 6 4 4 11
93 บ้านทุ่งกลม 1 5 7 9 13
94 บ้านทุ่งละหาน 1 5 7 7 13
95 บ้านวังค้อ 1 4 11 8 16
96 บ้านระเวิง 1 4 7 10 12
97 บ้านมาบประชัน 1 3 4 5 8
98 วัดแหลมฉบัง 1 3 0 1 4
99 เฉลิมชัยศึกษา 1 2 2 6 5
100 บางพระวิทยา 1 1 8 9 10
101 บ้านนอก 1 1 5 7 7
102 วัดจุกกะเฌอ 0 3 7 5 10
103 บ้านหินวง 0 2 2 5 4
104 มารีวิทย์บ่อวิน 0 2 0 3 2
105 วัดเวฬุวนาราม 0 0 3 9 3
106 จุฬเทพบางเสร่ 0 0 0 3 0
รวม 908 923 704 891 2,535