สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 68 19 11 15 98
2 วัดสุทธาวาส 38 28 18 16 84
3 บ้านทุ่งคา 32 18 15 16 65
4 บริษัทไทยกสิกรฯ 25 12 18 11 55
5 วัดมโนรม 24 26 20 23 70
6 เลิศปัญญา 24 10 4 4 38
7 ศรีสุวิช 23 20 7 10 50
8 บ้านบ่อวิน 22 34 22 21 78
9 บ้านสัตหีบ 22 12 15 9 49
10 วัดบ้านนา 19 12 10 14 41
11 อนุบาลบางละมุง 17 25 14 13 56
12 ตันตรารักษ์ 17 1 1 2 19
13 วัดบุญสัมพันธ์ 16 15 5 11 36
14 อนุบาลบ้านบางพระ 15 22 6 16 43
15 วัดหนองเกตุใหญ่ 15 16 16 12 47
16 วัดหนองเกตุน้อย 15 10 7 18 32
17 อักษรเทพประสิทธิ์ 14 14 6 7 34
18 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 14 9 4 13 27
19 อักษรศึกษา 13 18 6 10 37
20 อัสสัมชัญศรีราชา 13 14 7 9 34
21 บ้านทุ่งกราด 13 11 10 13 34
22 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 12 14 6 6 32
23 บ้านสันติคาม 12 11 6 7 29
24 วัดหนองขาม 12 10 5 5 27
25 มารีวิทย์สัตหีบ 12 7 1 3 20
26 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 11 16 14 14 41
27 บ้านห้วยกุ่ม 11 11 8 13 30
28 บ้านมาบฟักทอง 11 3 3 6 17
29 วัดรังษีสุทธาวาส 10 22 9 9 41
30 เกล็ดแก้ว 10 11 5 13 26
31 สัตหีบ 10 1 0 2 11
32 ชุมชนบ้านหนองปรือ 9 15 9 15 33
33 บ้านเขาดิน 9 12 10 9 31
34 บ้านชากนอก 9 11 7 12 27
35 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 9 11 0 3 20
36 ดวงมณี 9 9 2 8 20
37 บ้านโป่งสะเก็ต 8 12 7 11 27
38 ชุมชนบ้านบางเสร่ 8 11 12 16 31
39 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 8 9 7 4 24
40 วัดพระประทานพร 8 9 5 9 22
41 ห้วยใหญ่ 8 9 3 3 20
42 วัดนาพร้าว 7 16 11 8 34
43 อักษรพัทยา 7 15 5 10 27
44 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 7 12 4 6 23
45 บ้านพันเสด็จนอก 7 5 9 14 21
46 วัดหนองจับเต่า 7 5 4 3 16
47 มารีวิทย์พัทยา 7 5 3 2 15
48 บ้านตะเคียนเตี้ย 6 9 2 9 17
49 บ้านบางละมุง 6 8 8 8 22
50 วัดสุกรีย์บุญญาราม 6 6 11 8 23
51 วัดใหม่เนินพยอม 6 2 9 10 17
52 บ้านหุบบอน 6 0 6 3 12
53 บ้านชากยายจีน 5 13 10 6 28
54 บ้านหนองปรือ 5 12 12 7 29
55 บ้านบึง(ศรีราชา) 5 12 6 10 23
56 บ้านทางตรง 5 8 3 8 16
57 จุกเสม็ด 5 7 4 2 16
58 บำรุงศิษย์ศึกษา 5 5 2 6 12
59 วัดเขาโพธิ์ทอง 5 4 5 7 14
60 วัดเขาคันธมาทน์ 5 4 4 3 13
61 วัดโป่ง 5 2 4 7 11
62 บ้านเขาตะแบก 5 1 6 13 12
63 สว่างบริบูรณ์วิทยา 4 14 10 8 28
64 วัดตโปทาราม 4 9 3 7 16
65 บ้านโรงหีบ 4 8 10 15 22
66 บ้านเขาบายศรี 4 4 4 7 12
67 บ้าน กม.5 4 3 4 2 11
68 วัดนาจอมเทียน 4 2 3 4 9
69 วัดพิบูลสัณหธรรม 3 11 8 5 22
70 บ้านบึง(บางละมุง) 3 9 8 11 20
71 บุญจิตวิทยา 3 8 10 12 21
72 วัดอัมพวัน 3 8 7 8 18
73 นาวิกโยธินบูรณะ 3 7 6 6 16
74 ณัฏฐเวศม์ 3 5 8 4 16
75 บ้านภูไทร 3 4 9 5 16
76 บ้านเขาคันทรง 3 3 4 5 10
77 บ้านห้วยกรุ 3 2 2 8 7
78 เทศบาลแหลมฉบัง 2 3 1 1 0 5
79 บ้านเขาชีจรรย์ 3 1 0 3 4
80 บ้านขลอด 2 10 8 10 20
81 บ้านอำเภอ 2 10 8 8 20
82 บ้านนาวัง 2 8 11 16 21
83 บ้านโค้งดารา 2 5 0 5 7
84 ฟินิกซ์วิทยา 2 4 10 5 16
85 เกาะสีชัง 2 4 4 9 10
86 บ้านเนินตอง 2 3 5 6 10
87 วัดหนองคล้า 2 1 2 9 5
88 วัดวังหิน 2 0 1 4 3
89 เมืองพัทยา 3 2 0 0 1 2
90 บ้านเขาหิน 1 9 7 10 17
91 บ้านสุรศักดิ์ 1 6 7 14 14
92 วัดเขาฉลาก 1 6 4 4 11
93 บ้านทุ่งกลม 1 5 7 9 13
94 บ้านทุ่งละหาน 1 5 7 7 13
95 บ้านวังค้อ 1 4 11 8 16
96 บ้านระเวิง 1 4 7 10 12
97 บ้านมาบประชัน 1 3 4 5 8
98 วัดแหลมฉบัง 1 3 0 1 4
99 เฉลิมชัยศึกษา 1 2 2 6 5
100 บางพระวิทยา 1 1 8 9 10
101 บ้านนอก 1 1 5 7 7
102 วัดจุกกะเฌอ 0 3 7 5 10
103 บ้านหินวง 0 2 2 5 4
104 มารีวิทย์บ่อวิน 0 2 0 3 2
105 วัดเวฬุวนาราม 0 0 3 9 3
106 จุฬเทพบางเสร่ 0 0 0 3 0
รวม 866 911 696 879 3,352