สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 21 28 12 61 68 19 11 15 98
2 บ้านทุ่งคา 17 3 4 24 32 18 15 16 65
3 วัดสุทธาวาส 16 11 5 32 38 28 18 16 84
4 บริษัทไทยกสิกรฯ 8 7 6 21 25 12 18 11 55
5 บ้านสัตหีบ 6 10 5 21 22 12 15 9 49
6 เลิศปัญญา 6 8 1 15 24 10 4 4 38
7 วัดมโนรม 6 4 6 16 24 26 20 23 70
8 สัตหีบ 6 3 1 10 10 1 0 2 11
9 ตันตรารักษ์ 5 5 3 13 17 1 1 2 19
10 วัดบุญสัมพันธ์ 5 3 2 10 16 15 5 11 36
11 อัสสัมชัญศรีราชา 5 2 0 7 13 14 7 9 34
12 อนุบาลบางละมุง 4 6 6 16 17 25 14 13 56
13 วัดหนองเกตุใหญ่ 4 5 2 11 15 16 16 12 47
14 วัดบ้านนา 4 1 0 5 19 12 10 14 41
15 บ้านบ่อวิน 3 6 6 15 22 34 22 21 78
16 อนุบาลบ้านบางพระ 3 3 4 10 15 22 6 16 43
17 วัดหนองขาม 3 3 2 8 12 10 5 5 27
18 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 3 2 3 8 12 14 6 6 32
19 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 3 2 2 7 8 9 7 4 24
20 มารีวิทย์สัตหีบ 3 1 4 8 12 7 1 3 20
21 บ้านห้วยกุ่ม 2 5 1 8 11 11 8 13 30
22 วัดหนองเกตุน้อย 2 4 4 10 15 10 7 18 32
23 วัดรังษีสุทธาวาส 2 3 2 7 10 22 9 9 41
24 ชุมชนบ้านบางเสร่ 2 2 0 4 8 11 12 16 31
25 บ้านโป่งสะเก็ต 2 1 4 7 8 12 7 11 27
26 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 2 1 2 5 14 9 4 13 27
27 บ้านชากยายจีน 2 1 2 5 5 13 10 6 28
28 เทศบาลแหลมฉบัง 2 2 1 1 4 3 1 1 0 5
29 วัดนาจอมเทียน 2 1 0 3 4 2 3 4 9
30 บ้านหุบบอน 2 0 3 5 6 0 6 3 12
31 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 0 1 3 4 14 10 8 28
32 วัดโป่ง 2 0 0 2 5 2 4 7 11
33 บ้านทุ่งกราด 1 3 5 9 13 11 10 13 34
34 บ้านหนองปรือ 1 3 0 4 5 12 12 7 29
35 ศรีสุวิช 1 2 7 10 23 20 7 10 50
36 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1 2 4 7 11 16 14 14 41
37 บ้านเขาดิน 1 2 2 5 9 12 10 9 31
38 บ้านมาบฟักทอง 1 2 1 4 11 3 3 6 17
39 วัดสุกรีย์บุญญาราม 1 2 1 4 6 6 11 8 23
40 บำรุงศิษย์ศึกษา 1 2 0 3 5 5 2 6 12
41 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 1 1 3 9 11 0 3 20
42 จุกเสม็ด 1 1 1 3 5 7 4 2 16
43 วัดตโปทาราม 1 1 1 3 4 9 3 7 16
44 บ้านเขาตะแบก 1 1 0 2 5 1 6 13 12
45 วัดวังหิน 1 1 0 2 2 0 1 4 3
46 ชุมชนบ้านหนองปรือ 1 0 3 4 9 15 9 15 33
47 อักษรศึกษา 1 0 1 2 13 18 6 10 37
48 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 0 1 2 7 12 4 6 23
49 บ้าน กม.5 1 0 1 2 4 3 4 2 11
50 เมืองพัทยา 3 1 0 1 2 2 0 0 1 2
51 บ้านตะเคียนเตี้ย 1 0 0 1 6 9 2 9 17
52 บ้านบางละมุง 1 0 0 1 6 8 8 8 22
53 วัดเขาคันธมาทน์ 1 0 0 1 5 4 4 3 13
54 ณัฏฐเวศม์ 1 0 0 1 3 5 8 4 16
55 บ้านเขาคันทรง 1 0 0 1 3 3 4 5 10
56 บ้านโค้งดารา 1 0 0 1 2 5 0 5 7
57 ฟินิกซ์วิทยา 1 0 0 1 2 4 10 5 16
58 วัดแหลมฉบัง 1 0 0 1 1 3 0 1 4
59 อักษรเทพประสิทธิ์ 0 4 4 8 14 14 6 7 34
60 บ้านสันติคาม 0 2 2 4 12 11 6 7 29
61 มารีวิทย์พัทยา 0 2 2 4 7 5 3 2 15
62 บ้านชากนอก 0 2 1 3 9 11 7 12 27
63 วัดนาพร้าว 0 2 1 3 7 16 11 8 34
64 เกล็ดแก้ว 0 1 3 4 10 11 5 13 26
65 ดวงมณี 0 1 2 3 9 9 2 8 20
66 ห้วยใหญ่ 0 1 1 2 8 9 3 3 20
67 วัดหนองจับเต่า 0 1 1 2 7 5 4 3 16
68 บ้านทางตรง 0 1 1 2 5 8 3 8 16
69 บ้านโรงหีบ 0 1 1 2 4 8 10 15 22
70 บ้านบึง(ศรีราชา) 0 1 0 1 5 12 6 10 23
71 บ้านเขาบายศรี 0 1 0 1 4 4 4 7 12
72 บุญจิตวิทยา 0 1 0 1 3 8 10 12 21
73 บ้านเขาชีจรรย์ 0 1 0 1 3 1 0 3 4
74 วัดจุกกะเฌอ 0 1 0 1 0 3 7 5 10
75 วัดพระประทานพร 0 0 2 2 8 9 5 9 22
76 อักษรพัทยา 0 0 1 1 7 15 5 10 27
77 วัดพิบูลสัณหธรรม 0 0 1 1 3 11 8 5 22
78 บ้านอำเภอ 0 0 1 1 2 10 8 8 20
79 บ้านนาวัง 0 0 1 1 2 8 11 16 21
80 บ้านทุ่งกลม 0 0 1 1 1 5 7 9 13
81 บ้านระเวิง 0 0 1 1 1 4 7 10 12
82 บ้านพันเสด็จนอก 0 0 0 0 7 5 9 14 21
83 วัดใหม่เนินพยอม 0 0 0 0 6 2 9 10 17
84 วัดเขาโพธิ์ทอง 0 0 0 0 5 4 5 7 14
85 บ้านบึง(บางละมุง) 0 0 0 0 3 9 8 11 20
86 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 3 8 7 8 18
87 นาวิกโยธินบูรณะ 0 0 0 0 3 7 6 6 16
88 บ้านภูไทร 0 0 0 0 3 4 9 5 16
89 บ้านห้วยกรุ 0 0 0 0 3 2 2 8 7
90 บ้านขลอด 0 0 0 0 2 10 8 10 20
91 เกาะสีชัง 0 0 0 0 2 4 4 9 10
92 บ้านเนินตอง 0 0 0 0 2 3 5 6 10
93 วัดหนองคล้า 0 0 0 0 2 1 2 9 5
94 บ้านเขาหิน 0 0 0 0 1 9 7 10 17
95 บ้านสุรศักดิ์ 0 0 0 0 1 6 7 14 14
96 วัดเขาฉลาก 0 0 0 0 1 6 4 4 11
97 บ้านทุ่งละหาน 0 0 0 0 1 5 7 7 13
98 บ้านวังค้อ 0 0 0 0 1 4 11 8 16
99 บ้านมาบประชัน 0 0 0 0 1 3 4 5 8
100 เฉลิมชัยศึกษา 0 0 0 0 1 2 2 6 5
101 บางพระวิทยา 0 0 0 0 1 1 8 9 10
102 บ้านนอก 0 0 0 0 1 1 5 7 7
103 บ้านหินวง 0 0 0 0 0 2 2 5 4
104 มารีวิทย์บ่อวิน 0 0 0 0 0 2 0 3 2
105 วัดเวฬุวนาราม 0 0 0 0 0 0 3 9 3
106 จุฬเทพบางเสร่ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 181 178 151 510 866 911 696 879 2,473