สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินพลับหวาน 21 28 12 61 68 19 11 15 98
2 บ้านทุ่งคา 17 3 4 24 32 18 15 16 65
3 วัดสุทธาวาส 16 12 5 33 39 28 18 16 85
4 บ้านสัตหีบ 10 11 5 26 28 13 15 9 56
5 บริษัทไทยกสิกรฯ 8 7 6 21 25 12 18 11 55
6 วัดบุญสัมพันธ์ 7 4 2 13 18 15 6 11 39
7 เลิศปัญญา 6 8 1 15 24 10 4 4 38
8 วัดนาพร้าว 6 5 2 13 15 18 12 9 45
9 วัดมโนรม 6 4 6 16 24 28 20 25 72
10 สัตหีบ 6 3 1 10 10 1 0 2 11
11 วัดบ้านนา 6 2 2 10 22 15 11 15 48
12 ตันตรารักษ์ 5 5 3 13 17 1 2 3 20
13 วัดหนองเกตุใหญ่ 5 5 2 12 16 16 16 12 48
14 วัดรังษีสุทธาวาส 5 3 5 13 15 23 9 10 47
15 อัสสัมชัญศรีราชา 5 2 0 7 13 14 7 9 34
16 อนุบาลบางละมุง 4 6 6 16 17 25 14 13 56
17 อนุบาลบ้านบางพระ 4 3 4 11 16 22 6 16 44
18 บ้านบ่อวิน 3 6 6 15 22 34 22 21 78
19 บ้านมาบฟักทอง 3 3 2 8 14 4 3 6 21
20 วัดหนองขาม 3 3 2 8 12 10 5 5 27
21 ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 3 2 3 8 12 14 6 6 32
22 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 3 2 2 7 8 9 7 4 24
23 มารีวิทย์สัตหีบ 3 1 4 8 12 7 1 3 20
24 บ้านหุบบอน 3 1 4 8 8 0 7 4 15
25 เกล็ดแก้ว 3 1 3 7 13 12 5 14 30
26 บ้านห้วยกุ่ม 2 5 1 8 11 11 8 13 30
27 วัดหนองเกตุน้อย 2 4 4 10 15 10 7 18 32
28 ชุมชนบ้านบางเสร่ 2 2 0 4 8 11 12 16 31
29 บ้านโป่งสะเก็ต 2 1 4 7 8 12 7 11 27
30 เซนต์ปอลคอนแวนต์ 2 1 2 5 14 9 4 13 27
31 บ้านชากยายจีน 2 1 2 5 5 13 10 6 28
32 เทศบาลแหลมฉบัง 2 2 1 1 4 3 1 1 0 5
33 วัดนาจอมเทียน 2 1 0 3 4 2 3 4 9
34 สว่างบริบูรณ์วิทยา 2 0 1 3 4 14 10 8 28
35 วัดโป่ง 2 0 0 2 5 2 4 7 11
36 บ้านเขาบายศรี 1 6 0 7 9 5 5 7 19
37 บ้านทุ่งกราด 1 3 5 9 13 11 10 13 34
38 บ้านหนองปรือ 1 3 0 4 5 12 12 7 29
39 ศรีสุวิช 1 2 7 10 23 20 7 10 50
40 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 1 2 4 7 11 16 14 14 41
41 บ้านเขาดิน 1 2 2 5 9 12 10 9 31
42 วัดสุกรีย์บุญญาราม 1 2 1 4 6 6 11 8 23
43 บำรุงศิษย์ศึกษา 1 2 0 3 5 5 2 6 12
44 อนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 1 1 3 9 11 0 3 20
45 จุกเสม็ด 1 1 1 3 5 7 4 2 16
46 วัดตโปทาราม 1 1 1 3 4 9 3 7 16
47 บ้านเขาตะแบก 1 1 0 2 5 1 6 13 12
48 บ้านเขาหิน 1 1 0 2 2 9 8 10 19
49 วัดวังหิน 1 1 0 2 2 0 1 4 3
50 ชุมชนบ้านหนองปรือ 1 0 3 4 9 15 9 18 33
51 อักษรศึกษา 1 0 1 2 13 18 6 10 37
52 ราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 1 0 1 2 7 12 4 6 23
53 บ้าน กม.5 1 0 1 2 4 3 4 2 11
54 เมืองพัทยา 3 1 0 1 2 2 0 0 1 2
55 บ้านตะเคียนเตี้ย 1 0 0 1 6 9 2 9 17
56 บ้านบางละมุง 1 0 0 1 6 8 8 8 22
57 วัดเขาคันธมาทน์ 1 0 0 1 5 4 4 3 13
58 ณัฏฐเวศม์ 1 0 0 1 3 5 8 4 16
59 บ้านเขาคันทรง 1 0 0 1 3 3 4 5 10
60 บ้านสุรศักดิ์ 1 0 0 1 2 6 7 14 15
61 บ้านโค้งดารา 1 0 0 1 2 5 0 5 7
62 ฟินิกซ์วิทยา 1 0 0 1 2 4 10 5 16
63 วัดแหลมฉบัง 1 0 0 1 1 3 0 1 4
64 อักษรเทพประสิทธิ์ 0 4 4 8 14 14 6 7 34
65 บ้านสันติคาม 0 2 2 4 12 11 6 7 29
66 มารีวิทย์พัทยา 0 2 2 4 7 5 3 2 15
67 บ้านชากนอก 0 2 1 3 9 11 7 12 27
68 ดวงมณี 0 1 2 3 9 9 2 8 20
69 ห้วยใหญ่ 0 1 1 2 8 9 3 3 20
70 วัดหนองจับเต่า 0 1 1 2 7 5 4 3 16
71 บ้านทางตรง 0 1 1 2 5 8 3 8 16
72 บ้านโรงหีบ 0 1 1 2 4 8 10 15 22
73 บ้านบึง(ศรีราชา) 0 1 0 1 5 12 6 10 23
74 บุญจิตวิทยา 0 1 0 1 3 8 10 12 21
75 บ้านเขาชีจรรย์ 0 1 0 1 3 1 0 3 4
76 วัดจุกกะเฌอ 0 1 0 1 0 3 7 5 10
77 วัดพระประทานพร 0 0 2 2 8 9 5 9 22
78 อักษรพัทยา 0 0 1 1 7 15 5 10 27
79 วัดพิบูลสัณหธรรม 0 0 1 1 3 11 8 6 22
80 บ้านอำเภอ 0 0 1 1 2 10 8 8 20
81 บ้านนาวัง 0 0 1 1 2 8 11 16 21
82 บ้านทุ่งกลม 0 0 1 1 1 5 7 9 13
83 บ้านระเวิง 0 0 1 1 1 4 7 10 12
84 บ้านพันเสด็จนอก 0 0 0 0 7 5 9 14 21
85 วัดใหม่เนินพยอม 0 0 0 0 6 2 10 10 18
86 วัดเขาโพธิ์ทอง 0 0 0 0 5 4 5 7 14
87 บ้านบึง(บางละมุง) 0 0 0 0 3 9 8 11 20
88 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 3 8 7 8 18
89 นาวิกโยธินบูรณะ 0 0 0 0 3 7 6 6 16
90 บ้านภูไทร 0 0 0 0 3 4 9 5 16
91 บ้านห้วยกรุ 0 0 0 0 3 2 2 8 7
92 บ้านขลอด 0 0 0 0 2 10 8 10 20
93 เกาะสีชัง 0 0 0 0 2 4 4 9 10
94 บ้านเนินตอง 0 0 0 0 2 3 5 6 10
95 วัดหนองคล้า 0 0 0 0 2 1 2 9 5
96 วัดเขาฉลาก 0 0 0 0 1 6 4 4 11
97 บ้านทุ่งละหาน 0 0 0 0 1 5 7 7 13
98 บ้านวังค้อ 0 0 0 0 1 4 11 8 16
99 บ้านมาบประชัน 0 0 0 0 1 3 4 5 8
100 เฉลิมชัยศึกษา 0 0 0 0 1 2 2 6 5
101 บางพระวิทยา 0 0 0 0 1 1 8 9 10
102 บ้านนอก 0 0 0 0 1 1 5 7 7
103 บ้านหินวง 0 0 0 0 0 2 2 5 4
104 มารีวิทย์บ่อวิน 0 0 0 0 0 2 0 3 2
105 วัดเวฬุวนาราม 0 0 0 0 0 0 3 9 3
106 จุฬเทพบางเสร่ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
รวม 209 193 159 561 908 923 704 891 2,535