ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross Word, A math, คำคม, ซูโดกุ

1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครในระบบโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่น ๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

2. รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ทุกเขต

3. ประกาศรายชื่อ นร. ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4 มกราคม 2558   เป็นต้นไป ในเว็บไซต์ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ http://www.sillapa.net/home/

4. นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09:28 น.