สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ติฐานะ
2. เด็กหญิงนัทธิดา  สุนหนองนก
3. เด็กหญิงสำลี  ส้อย
 
1. นางวนิดา  ศรีจันทร์
2. นางสุชาดา   พุทธโชติ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ้มช้าง
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ชวลันทรงสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัญชนา  เพ็งใส
 
1. นางพิริยา  แผลงเดช
2. นางณัฐครองขวัญ  วงษ์เพ็ชร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วลี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  วรจรานนท์
3. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ปินะเต
 
1. นางสาวณิชมล  แน่นหนา
2. นางพิริยา  แผลงเดช
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สังน้อย
2. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แดงทำดี
3. เด็กหญิงสโรชา  หมื่นแสน
 
1. นางจิตใส  อยู่สุขี
2. นางเพ็ญนภา  ใครอุบล