สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงตรีธิดา  อ่อนหล้า
2. เด็กชายอิศวะ  วรรณมาลี
 
1. นางบุษบา  หมีทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์เรือง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ดีโอด
 
1. นางบุษบา  หมีทอง