สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงศักดิ์
2. เด็กหญิงกฤศมน  แสวงผล
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชัยภูมิ
 
1. นางสาวยุวรี  ศิริธัญญาลักษณ์
2. นางสาวจันทร์นภา  อยู่สุข
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กงกำปั่น
2. เด็กหญิงอรรถญาพร  บุตรอินทร์
3. เด็กหญิงอารีญา  พวงสมบัติ
 
1. นางธันยภรณ์  อ้นมี
2. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพาฝัน  บุตรน้ำเพ็ชร์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ทุมสิงห์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เพียรชัย
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ทองก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  มนทาน้อย
3. เด็กหญิงสาธินี  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวศิรัศม์  ปั้นน้อย
2. นางสาวพสุ  สว่างสังวาลย์