สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติฤกษ์  แก้วกสิกรรม
2. เด็กชายภานุวัฒน์   จงกลมณี
3. เด็กชายเตโชพฤฒ  อุ่นใจ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา   บุญมา
2. เด็กหญิงทักษพร   สันทรักษ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   แซ่โซว
4. เด็กหญิงศิรประภา   ทวีสุข
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์   สีชมภู
6. เด็กหญิงอสมากรณ์   ยั่งยืน
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สุมานาท
2. เด็กชายธวัชชัย  พนมเขต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสงทองกุล
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เหง้าน้อย
2. เด็กชายวิโชค   วิยวรรณ
3. เด็กหญิงวุฒิพร   ขุนสีดา
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  นพศรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  มงกุฏมรกต
3. เด็กหญิงมุฑิตา   เชื้อเทศ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุติพร   ทามูล
2. เด็กหญิงวิไรวรรณ   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงเอมมี่  ลินซ์
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ประสาทแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   พัฒนาสันต์
3. เด็กหญิงณัฐการณ์   กางบุญเลือง
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณณภา   ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลลิตา   ปั้นประสงค์
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  แสนสุข
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร   ทิพสุวรรณ
2. เด็กหญิงมันตรึนี   พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สุทธิสาร
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา   วงษ์สืบ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ดีสุดหา
2. เด็กหญิงศิริพร  นาครักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ