สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมแป้น
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เชียมขุนทด
3. เด็กหญิงศศิชา  พรมศร
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
2. นางสาวแอนนา  พรหมเต็ม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริพร
3. เด็กหญิงอารยา  สุดใจ
 
1. นางสาววีณา  สังข์โสด
2. นายวริทธิ์นันท์  วิทยม