สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตันตรารักษ์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริศรา  เหล่าพงษ์
 
1. นางสาวอภิชญ์ชญา  เสนาะเสียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์มายุ  นนท์คำวงศ์
 
1. นางสาวธนภัค  วรรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา
 
1. นางสาวปันโยง  พิทักษ์หงษ์สา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภฤศมน  ภิญญศิริ
2. เด็กหญิงมาธวี  อสุนีย์
3. เด็กหญิงศริณยา  จันทเปรมจิตต์
 
1. นางสาวจามจุรี  ฟักแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิตรา  จันทร์โชติเสถียร
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เรืองคำ
 
1. นางสิริกร  บุดดีคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมทอง
2. เด็กชายศุภกร  เทพจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล
 
1. นางสาวชวพร  วังบอน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสะญาโน  บำรุงกิจวิทยา
 
1. นางสาวโซสิมา  โซลาโน่ ตัล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาราวีร์  จัสมิน ฮอลสเตด
 
1. นางสาวโซสิมา  โซลาโน่ ตัล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภวัต  พาวเวลล์
 
1. นายโจแอล  คัทเทอร่า ซานนิโอชา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง 4 1. เด็กชายเจมส์  จักรพรรณ์ คีลีย์
 
1. นายโจแอล  คัทเทอร่า ซานนิโอชา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแคริส  เจน สมิธ
 
1. นางสาวโซสิมา  โซลาโน่ ตัล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแองเจล่า  ลิสเทิล
 
1. นายมาร์ค  วิร์เบอร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จันทร์ป้อง
 
1. นายติง  เหวย ฮู
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมฐ์วิภา   เตชะสกุลเลิศ
 
1. นางสายสวาท   วิริยะบูรณ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายภกฤช  แก้วศิริวรรณ
2. เด็กชายลูคัส   ประธาน
3. เด็กหญิงอัยดา   อัศวะวิวัฒน์
 
1. นางสาวณภาภัช   ไชยกูลรวี
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงณีรพัฒน์    ริมกาญจนวัฒน์
2. เด็กหญิงอาแมนด้า   เมย์ ชุน
3. เด็กชายแทนคุณ    เริงนิสัย
 
1. นางสาวมันทนา    งามจันศรี
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กชายวชรพล   รัตนพง
 
1. นายมนัส   ป้ายงูเหลือม