สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพระวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติทัต  โอวาท
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญผาง
3. เด็กชายปรินทร  ศรีสม
4. เด็กชายพิพัฒน์ดี  สีดาหวีด
5. เด็กชายวโรตน์  จำลองนาค
6. เด็กชายศตพรรษ  ย่านกลาง
 
1. นายไทเมอร์  กาเบอร์
2. นายวรพงศ์  พรมแตง
3. นายพีรเดช  พัชรปัญญาพร