สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางพระวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายกัมปนาท  วงศ์รักษา
2. เด็กชายกิตติพัศ  สว่างวงศ์
3. เด็กชายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
4. เด็กชายพรรณวินท์  วุฒิไตรรัตน์
5. เด็กชายอนันตชัย  มะโรคะ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ชายแก้ว
 
1. นายสนอง  ลาดิษฐ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  คำดี
3. นายวรพงศ์  พรมแตง