สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายพีรยุทธ  รุ่งสกุลชัย
 
1. นางสาวพวรรณตรี  ผ่านคุลี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรมกลาง
 
1. นางนภาพร  ไหมพูล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  หงษ์ภู
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เพิ่มพูล
3. เด็กชายวุฒิปกรณ์  ปกรณ์ประเสริฐ
4. เด็กชายหลักทรัพย์  ดาดิน
5. เด็กหญิงอริศรา  รักษาเขตต์
6. เด็กหญิงอัมผวรรณ  รองผึ้ง
 
1. นางสาวเอื้องพรรณ  ทองเปล่ง