สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรสุพพัต  บัวภา
2. เด็กหญิงวรรณษา  นิลไสว
3. เด็กชายเรวัติ  พิชัยสวัส
 
1. นางสาวรดาณัฐ  ทิวธง
2. นางสาวกัลณิกา  แพทย์ศาสตร์