สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายชลากร  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนริศรา  ประทุม
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรวัง
 
1. นางสาวปียานุช  สายทอง
2. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายนิติพงษ์  อาจปักษา
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์  บัวนิล
3. เด็กหญิงเกวลิน  เงาะลำดวน
 
1. นางสาวอรวรรณ  โทณผลิน
2. นางสาวปียานุช  สายทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 7 1. เด็กชายอานนท์  จันเทพา
2. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาพร  ชมพูพันธ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางนิตยา  จูวันนะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สมฤทธิ์
2. เด็กชายมนต์มนัส  ถมยา
3. เด็กชายอำพล  โพนสร้างแก้ว
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  เฉลิมวรรณ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะลับ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธีรนุช  นาเจริญ
2. เด็กหญิงพัชรี  พลสาร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์ยี่
 
1. นางรัตติยา  แซ่ซึ่ง
2. นางชยุตรา  สูงพล