สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายจักรพันธ์  อำนาจประดับทอง
2. เด็กชายชนน  โหนแหย็ม
3. เด็กชายพีรพัทร  ห้วยใหญ่
4. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายศุภากร  ศิริมาก
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยินดี
 
1. นายประเสริฐ  อ่อนคลาย
2. นางสาวรัชนี  พักรกรึก
3. นางสาวกาญจนา  คำควร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายวชิรวัชน์  บุตรชา
2. เด็กชายอนุชา  พลอยพุด
 
1. นายพรเทพ  ปรสันติสุข
2. นายบรรยง  พรรณพิจิตร
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงญาณิศา  สุดพุ่ม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หมอดี