สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กชายจอม  -
2. เด็กชายชิด  -
 
1. นางสาวกิรติกา  ไพศาลธรรม
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กชายยุทธกานต์  สถิตเสถียร
2. เด็กชายวีชยุทธ  มั่นคง
 
1. นายสินธุ์ทัย  สมหวัง