สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวง สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เทพอ่อน
2. เด็กหญิงอรปรียา  หอมเนียม
 
1. นางจินตนา  กันเอม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายกะเน็ต  ทาปา
2. เด็กชายปอนด์  วังเย็น
3. เด็กชายอาจอ  -
 
1. นางจินตนา  กันเอม