สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฟินิกซ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมาริน่า   ซีดาเอียวา
2. เด็กหญิงเจมม่า ดาราทิพย์  ลิฝอิง
3. เด็กหญิงแจสมีน  ฮาวด์สเวิร์ธ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ทศชุม
2. นางสาวกาญจนา  การสมโชค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสัณห์สินี  แอ้ทคินส์
 
1. นางสาวอรอุมา  สุวรรณเขต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอรุณี  มาลินิน
2. เด็กชายเดวิด  พุดจีบ
 
1. นางไพรัตน์   โพธิอำพล
2. นางสาวนันท์นภัส  เพชรประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงลีนอย  เอร่า
2. เด็กชายสวิตต์  สว่างดี
 
1. นางไพรัตน์   โพธิอำพล
2. นางสาวนันท์นภัส  เพชรประเสริฐ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงมาริน่า  ซีดาเอียวา
2. เด็กหญิงเจมม่า  ดาราทิพย์ ลิฝอิง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปั้นก้อง
2. นางหทัยรัตน์  มีดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงธัญญา อัจฉริยา  โฮแกน
2. เด็กหญิงสัณห์สินี  แอ้ทคินส์
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
2. นายกิตติพันธ์  ภารื่นพิทักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรุณี  มาลินิน
 
1. นางพิมพ์พัฒน์  พรหมพล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุงคุณแสน
2. เด็กหญิงอัญชลี  กล้วยเลี้ยง
3. เด็กหญิงแอน ดอร์เรน  แจ๊คสัน
 
1. นายเอกชัย  หมั่นตลุง
2. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงนรมน  ศิริมหาชัย
2. เด็กหญิงโดมินิก้า  เรมเมอร์
3. เด็กหญิงโปลีน่า  บ๊าชาคกิน่า
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง
2. นางดวงใจ  เผือกสุข
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 64 1. เด็กหญิงมาร์ธา พลอยพรรณี  แมกคิลลอป
 
1. นายณัฐพงษ์  คงกุทอง