สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุข
 
1. นายอาคม  แสงทะมาตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณรดา  สินธุศิริ
 
1. นายอาคม  แสงทะมาตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศร  ร่องวารี
2. เด็กหญิงปอร์ช่า วศินี  แอมมารอล
 
1. นายอภินิตย์  บุญตา
2. นางสาวสุกัญญา  เก็บกลาง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงปารณีย์  ชะเอม
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนกานต์  ศรีบุตร
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุ้งทอง
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ราชกิจ
 
1. นางสาววรรณี  เกื้อกูล