สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงวรรณชน  สินธุศิริ
 
1. นางสุดใจ  ถ้ำโคนทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายกฤติธี  พนมพรรณทอง
2. เด็กชายโอลิเวอร์  วิทลีย์
 
1. นางสาวกุนฑีรา  เต็งนุ