สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงลลิตา  เหลานาคำ
 
1. นางปิยะพรรณ  ทองโคตร
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมะนิจ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  แสงบุญ
3. เด็กชายภูวิศ  สุขทวี
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร
2. นางสมพร  สิงห์โต
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ปิ่นหอม
3. เด็กหญิงวรกานต์  ลาดคำดี
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร
2. นางสมพร  สิงห์โต
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 67 1. เด็กชายทยากร  ดอกไม้เพ็ง
 
1. นางมยุรา  ยอดโตมร