สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุชีรา  ชัยศรี
 
1. นางขวัญใจ  พรมชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปิยรัช  ช่วยงาน
 
1. นางขวัญใจ  พรมชัย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวันชนะ  มิตรลับ
 
1. นางปิยะพรรณ  ทองโคตร