สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรพลอย
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กหญิงปิณิดา  บุญจุ้ย
 
1. นางสาวน้ำเงืน  อานามวัฒน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพันธ์ตะวัน  แก้งดวงดี
2. เด็กชายภาคภูมิ  อินทร์ภิรมย์
 
1. นายวิชิต  เข็มมา
2. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 24 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมือนประสาท
2. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
 
1. นางทัศน์มน  หนูนิมิตร
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  คำทา
 
1. นางสาวสุธัญญา  เมรี
2. นางสาวนิสิตตา  คางน้อย
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 26 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุทัยถาวรสุข
 
1. นางสาวสุธัญญา  เมรี