หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดดอนทอง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
3 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราชศึกษาลัย)  
4 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  
6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-0190028 nalobon_edtech50@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]