หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 66 48 85.71% 6 10.71% 1 1.79% 1 1.79% 56
2 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 61 45 76.27% 11 18.64% 3 5.08% 0 0% 59
3 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 42 29 69.05% 5 11.9% 4 9.52% 4 9.52% 42
4 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 29 24 88.89% 2 7.41% 1 3.7% 0 0% 27
5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 34 16 47.06% 11 32.35% 4 11.76% 3 8.82% 34
6 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 29 15 51.72% 11 37.93% 1 3.45% 2 6.9% 29
7 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
8 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 50 14 31.82% 18 40.91% 6 13.64% 6 13.64% 44
9 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 25 14 58.33% 5 20.83% 2 8.33% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนวัดบางแสม 33 14 70% 2 10% 3 15% 1 5% 20
11 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 25 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
12 โรงเรียนวัดบางสมัคร 18 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
13 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 20 12 60% 2 10% 1 5% 5 25% 20
14 โรงเรียนวัดจุกเฌอ 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนเทศบาล 1 27 11 47.83% 6 26.09% 2 8.7% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 22 11 50% 6 27.27% 1 4.55% 4 18.18% 22
17 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 20 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
18 โรงเรียนเทศบาล 2 18 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนวัดประชาบำรุง 17 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนวัดล่าง 26 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
21 โรงเรียนมารดานฤมล 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
24 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 23 9 39.13% 7 30.43% 2 8.7% 5 21.74% 23
25 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า 25 9 47.37% 6 31.58% 1 5.26% 3 15.79% 19
26 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 25 9 40.91% 5 22.73% 3 13.64% 5 22.73% 22
27 โรงเรียนวัดบางเกลือ 20 9 50% 4 22.22% 2 11.11% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนวัดสองคลอง 16 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 19 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนวัดคลองสวน 29 8 33.33% 6 25% 7 29.17% 3 12.5% 24
31 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนวัดเทพราช 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
33 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 15 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
35 โรงเรียนตลาดคลอง 16 16 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนวัดไผ่ดำ 16 7 43.75% 7 43.75% 0 0% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 14 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนบึงสิงโต 15 7 50% 3 21.43% 4 28.57% 0 0% 14
39 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนศรีวิทยา 15 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดคลอง 18 21 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
43 โรงเรียนวัดบางปลานัก 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนสันติภาพ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนสุเหร่าแคราย 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนวัดชนะสงสาร 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 11 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
49 โรงเรียนวัดพนมพนาวาส 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดศรีมงคล 14 4 28.57% 8 57.14% 0 0% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 16 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
52 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 15 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 4 28.57% 14
53 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนวัดพิมพาวาส 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
55 โรงเรียนคลองพานทอง 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนวัดไชยธารา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
59 โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 20 3 15% 8 40% 8 40% 1 5% 20
62 โรงเรียนวัดสุขาราม 12 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
63 โรงเรียนวัดสัมปทวน 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนวัดบางสาย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
66 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
68 โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านคลอง 21 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดเกาะ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนวัดกระทุ่ม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
75 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนสุเหร่าคู้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
80 โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดบน (ประจงอนุสรณ์) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านสีล้ง 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดลาดยาว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 8 2 25% 0 0% 0 0% 6 75% 8
91 โรงเรียนบ้านเกาะดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดสามกอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนวัดหนามแดง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนบึงเทพยา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนวัดผาณิตาราม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนวัฒนาลัย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดอินทาราม 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบางวัวคณารักษ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดทด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดแคราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดคลองเจ้า 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
110 โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
111 โรงเรียนคลองตาเอี่ยม 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
112 โรงเรียนนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
113 โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านบางแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนสกัด40 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
116 โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดบางผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนคลองขวาง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดนิโครธาราม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนปากบึงสิงโต 11 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดตะพังคลี 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
129 โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
130 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
134 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดบางปรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดบึงตาหอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
139 โรงเรียนวัดรามัญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนศรีวรการ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านบางข้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนสกัด 80 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
146 โรงเรียนวัดบางไทร 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
147 โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวนโลบล พาชีรัตน์ 086-0190028 nalobon_edtech50@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]