สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 48 6 1 1 55
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 45 11 3 0 59
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 29 5 4 4 38
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 24 2 1 0 27
5 วัดสว่างอารมณ์ 16 11 4 3 31
6 สุเหร่าดารุลนาอีม 15 11 1 2 27
7 สุเหร่าสมอเซ 15 3 1 0 19
8 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 14 18 6 6 38
9 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 14 5 2 3 21
10 วัดบางแสม 14 2 3 1 19
11 ปากคลองบางขนาก 12 4 2 3 18
12 วัดบางสมัคร 12 4 1 1 17
13 เทศบาล 1 (บางวัว) 12 2 1 5 15
14 วัดจุกเฌอ 12 2 0 1 14
15 เทศบาล 1 11 6 2 4 19
16 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 11 6 1 4 18
17 สามัคคีราษฎร์บำรุง 11 4 1 2 16
18 เทศบาล 2 11 3 0 1 14
19 วัดประชาบำรุง 11 2 2 2 15
20 วัดล่าง 10 6 1 3 17
21 มารดานฤมล 10 3 2 1 15
22 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 10 2 2 2 14
23 วัดสนามจันทร์ 10 0 1 1 11
24 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 9 7 2 5 18
25 สุเหร่าลำชะล่า 9 6 1 3 16
26 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 9 5 3 5 17
27 วัดบางเกลือ 9 4 2 3 15
28 วัดสองคลอง 9 4 0 1 13
29 วัดนครเนื่องเขต 8 7 2 2 17
30 วัดคลองสวน 8 6 7 3 21
31 วัดพิพิธประสาทสุนทร 8 4 3 2 15
32 วัดเทพราช 8 4 2 1 14
33 สะแกโดดประชาสรรค์ 8 4 1 1 13
34 สุเหร่าเกาะไร่ 8 1 0 0 9
35 ตลาดคลอง 16 7 7 1 1 15
36 วัดไผ่ดำ 7 7 0 2 14
37 แสมขาววิทยาคาร 7 4 0 2 11
38 บึงสิงโต 7 3 4 0 14
39 สุเหร่าลาดน้ำขาว 7 1 0 0 8
40 ศรีวิทยา 6 5 1 2 12
41 วัดเกตุสโมสร 6 2 0 0 8
42 วัดคลอง 18 5 7 1 0 13
43 วัดบางปลานัก 5 4 0 0 9
44 สันติภาพ 5 3 0 1 8
45 สุเหร่าแคราย 5 2 2 2 9
46 วัดสุคันธศีลาราม 5 2 1 1 8
47 วัดชนะสงสาร 5 2 1 1 8
48 สุเหร่าคลอง 19 5 1 1 0 7
49 วัดพนมพนาวาส 5 1 0 0 6
50 วัดศรีมงคล 4 8 0 2 12
51 ประกอบราษฎร์บำรุง 4 7 2 3 13
52 วัดบึงน้ำรักษ์ 4 5 1 4 10
53 สกุลดีประชาสรรค์ 4 4 2 3 10
54 วัดพิมพาวาส 4 4 1 3 9
55 คลองพานทอง 4 3 1 0 8
56 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 4 1 1 1 6
57 สุเหร่าคลองหกวา 4 1 0 0 5
58 วัดไชยธารา 4 0 1 0 5
59 วัดประชาบำรุงกิจ 4 0 0 1 4
60 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 0 0 0 4
61 พรหมานุเคราะห์ 3 8 8 1 19
62 วัดสุขาราม 3 7 0 0 10
63 วัดสัมปทวน 3 4 3 1 10
64 วัดบางสาย 3 4 1 0 8
65 เซนต์แอนโทนี 3 4 1 0 8
66 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 3 3 2 1 8
67 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 2 0 3 5
68 สุเหร่าดอนกลาง 3 2 0 1 5
69 วัดพรหมสุวรรณ 3 2 0 0 5
70 บ้านคลอง 21 3 2 0 0 5
71 วัดเกาะ 3 2 0 0 5
72 สุเหร่าคลอง 20 3 1 0 0 4
73 วัดกระทุ่ม 3 1 0 0 4
74 วัดหนองกระสังสามัคคี 3 0 3 0 6
75 วัดเขาดิน 3 0 1 0 4
76 สุเหร่าคู้ 3 0 1 0 4
77 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
78 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 2 3 2 1 7
79 สุเหร่าปากคลอง 20 2 3 1 3 6
80 วัดคลองต้นหมัน 2 3 1 2 6
81 วัดแสนภูดาษ 2 3 0 0 5
82 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 2 2 2 0 6
83 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 2 2 0 6
84 บ้านปลายคลอง 20 2 2 0 0 4
85 บ้านสีล้ง 2 1 1 2 4
86 วัดใหม่ประเวศ 2 1 1 1 4
87 สุเหร่าคลอง 14 2 1 1 1 4
88 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 2 1 0 0 3
89 วัดลาดยาว 2 0 1 0 3
90 บ้านวนท่าแครง 2 0 0 6 2
91 วัดบึงทองหลาง 2 0 0 0 2
92 บ้านเกาะดอน 2 0 0 0 2
93 บ้านแขวงกลั่น 2 0 0 0 2
94 วัดสามกอ 2 0 0 0 2
95 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 1 4 1 1 6
96 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 4 0 1 5
97 วัดหนามแดง 1 3 1 1 5
98 บ้านดอนเกาะกา 1 3 0 1 4
99 บึงเทพยา 1 2 2 0 5
100 วัดผาณิตาราม 1 2 1 0 4
101 วัฒนาลัย 1 2 0 1 3
102 วัดญาณรังษาราม 1 2 0 1 3
103 สิทธิสุนทรอุทิศ 1 2 0 0 3
104 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1 1 1 0 3
105 วัดอินทาราม 1 1 0 2 2
106 บางวัวคณารักษ์ 1 1 0 0 2
107 วัดทด 1 1 0 0 2
108 วัดแคราย 1 1 0 0 2
109 วัดคลองเจ้า 1 0 3 0 4
110 สุเหร่าดอนเกาะกา 1 0 3 0 4
111 คลองตาเอี่ยม 1 0 2 0 3
112 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1 0 2 0 3
113 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 1 0 1 1 2
114 บ้านบางแก้ว 1 0 1 0 2
115 สกัด40 1 0 0 2 1
116 วัดจรเข้น้อย 1 0 0 0 1
117 วัดบางผึ้ง 1 0 0 0 1
118 สุเหร่าสมอเอก 1 0 0 0 1
119 คลองขวาง 0 4 0 0 4
120 วัดนิโครธาราม 0 4 0 0 4
121 ปากบึงสิงโต 0 3 3 1 6
122 วัดหลวงแพ่ง 0 3 1 0 4
123 สุเหร่าคลอง 18 0 3 0 0 3
124 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 2 0 0 2
125 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 0 2 0 0 2
126 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 1 1 0 2
127 สุเหร่าคลอง 15 0 1 1 0 2
128 วัดตะพังคลี 0 1 0 3 1
129 วัดดอนสีนนท์ 0 1 0 1 1
130 บ้านวังตะเคียน 0 1 0 0 1
131 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 1 0 0 1
132 พระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 0 1 0 0 1
133 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 3 0 3
134 สุเหร่าคลองใหญ่ 0 0 1 2 1
135 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
136 วัดบางปรง 0 0 1 0 1
137 วัดบึงตาหอม 0 0 1 0 1
138 วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 0 0 1 0 1
139 วัดรามัญ 0 0 1 0 1
140 วัดสมานรัตนาราม 0 0 1 0 1
141 วัดอรัญญิการาม 0 0 1 0 1
142 ศรีวรการ 0 0 1 0 1
143 บ้านบางข้าว 0 0 0 1 0
144 สกัด 80 0 0 0 1 0
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0
146 วัดบางไทร 0 0 0 0 0
147 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0
รวม 710 375 154 148 1,239