สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 42 4 1 1 47
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 40 10 3 0 53
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 28 5 4 4 37
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 24 2 1 0 27
5 สุเหร่าดารุลนาอีม 15 11 1 2 27
6 สุเหร่าสมอเซ 15 3 1 0 19
7 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 14 18 6 6 38
8 วัดสว่างอารมณ์ 13 10 3 3 26
9 เทศบาล 1 (บางวัว) 12 2 1 5 15
10 เทศบาล 1 11 6 2 4 19
11 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 11 6 1 4 18
12 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 11 4 2 3 17
13 เทศบาล 2 11 3 0 1 14
14 วัดประชาบำรุง 11 2 2 2 15
15 วัดบางสมัคร 10 4 1 1 15
16 มารดานฤมล 10 3 2 1 15
17 วัดสนามจันทร์ 10 0 1 1 11
18 สุเหร่าลำชะล่า 9 6 1 3 16
19 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 9 5 3 5 17
20 วัดบางเกลือ 9 4 2 3 15
21 ปากคลองบางขนาก 9 4 1 2 14
22 สามัคคีราษฎร์บำรุง 9 4 1 1 14
23 วัดบางแสม 9 2 3 1 14
24 วัดล่าง 8 5 1 3 14
25 วัดพิพิธประสาทสุนทร 8 4 3 2 15
26 วัดเทพราช 8 4 2 1 14
27 วัดสองคลอง 8 4 0 0 12
28 สุเหร่าเกาะไร่ 8 1 0 0 9
29 วัดนครเนื่องเขต 7 7 2 1 16
30 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 7 6 2 5 15
31 สะแกโดดประชาสรรค์ 7 4 1 1 12
32 แสมขาววิทยาคาร 7 4 0 2 11
33 บึงสิงโต 7 3 4 0 14
34 วัดไผ่ดำ 6 6 0 2 12
35 ศรีวิทยา 6 5 1 2 12
36 วัดเกตุสโมสร 6 2 0 0 8
37 สุเหร่าลาดน้ำขาว 6 1 0 0 7
38 ตลาดคลอง 16 5 7 1 1 13
39 วัดคลอง 18 5 7 1 0 13
40 วัดคลองสวน 5 6 7 3 18
41 วัดบางปลานัก 5 4 0 0 9
42 สันติภาพ 5 3 0 1 8
43 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5 2 2 2 9
44 สุเหร่าแคราย 5 2 2 2 9
45 วัดสุคันธศีลาราม 5 2 1 1 8
46 วัดชนะสงสาร 5 2 1 1 8
47 วัดจุกเฌอ 5 2 0 1 7
48 สุเหร่าคลอง 19 5 1 1 0 7
49 วัดศรีมงคล 4 8 0 2 12
50 ประกอบราษฎร์บำรุง 4 7 2 3 13
51 สกุลดีประชาสรรค์ 4 4 2 3 10
52 วัดพิมพาวาส 4 4 1 3 9
53 คลองพานทอง 4 3 1 0 8
54 สุเหร่าคลองหกวา 4 1 0 0 5
55 วัดพนมพนาวาส 4 1 0 0 5
56 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 4 0 1 1 5
57 วัดไชยธารา 4 0 1 0 5
58 วัดประชาบำรุงกิจ 4 0 0 1 4
59 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 4 0 0 0 4
60 พรหมานุเคราะห์ 3 8 8 1 19
61 วัดสุขาราม 3 7 0 0 10
62 วัดบึงน้ำรักษ์ 3 5 1 4 9
63 วัดสัมปทวน 3 4 3 1 10
64 วัดบางสาย 3 4 1 0 8
65 เซนต์แอนโทนี 3 4 1 0 8
66 สุเหร่าจรเข้น้อย 3 2 0 3 5
67 สุเหร่าดอนกลาง 3 2 0 1 5
68 วัดพรหมสุวรรณ 3 2 0 0 5
69 บ้านคลอง 21 3 2 0 0 5
70 วัดเกาะ 3 2 0 0 5
71 สุเหร่าคลอง 20 3 1 0 0 4
72 วัดกระทุ่ม 3 1 0 0 4
73 วัดหนองกระสังสามัคคี 3 0 3 0 6
74 สุเหร่าคู้ 3 0 1 0 4
75 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
76 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 2 3 2 1 7
77 วัดคลองต้นหมัน 2 3 1 2 6
78 วัดเที่ยงพิมลมุข 2 2 2 0 6
79 บ้านปลายคลอง 20 2 2 0 0 4
80 วัดแสนภูดาษ 2 2 0 0 4
81 วัดใหม่ประเวศ 2 1 1 1 4
82 สุเหร่าคลอง 14 2 1 1 1 4
83 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 2 1 0 0 3
84 วัดลาดยาว 2 0 1 0 3
85 บ้านวนท่าแครง 2 0 0 6 2
86 วัดบึงทองหลาง 2 0 0 0 2
87 บ้านเกาะดอน 2 0 0 0 2
88 บ้านแขวงกลั่น 2 0 0 0 2
89 วัดสามกอ 2 0 0 0 2
90 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 1 4 1 1 6
91 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 1 4 0 1 5
92 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 3 2 1 6
93 สุเหร่าปากคลอง 20 1 3 1 3 5
94 วัดหนามแดง 1 3 1 1 5
95 บ้านดอนเกาะกา 1 3 0 1 4
96 บึงเทพยา 1 2 2 0 5
97 วัดผาณิตาราม 1 2 1 0 4
98 วัฒนาลัย 1 2 0 1 3
99 วัดญาณรังษาราม 1 2 0 1 3
100 สิทธิสุนทรอุทิศ 1 2 0 0 3
101 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 1 1 2 0 4
102 บ้านสีล้ง 1 1 1 2 3
103 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 1 1 1 0 3
104 วัดอินทาราม 1 1 0 2 2
105 บางวัวคณารักษ์ 1 1 0 0 2
106 วัดทด 1 1 0 0 2
107 วัดแคราย 1 1 0 0 2
108 วัดคลองเจ้า 1 0 3 0 4
109 สุเหร่าดอนเกาะกา 1 0 3 0 4
110 คลองตาเอี่ยม 1 0 2 0 3
111 วัดเขาดิน 1 0 1 0 2
112 บ้านบางแก้ว 1 0 1 0 2
113 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 1 0 0 1 1
114 วัดจรเข้น้อย 1 0 0 0 1
115 วัดบางผึ้ง 1 0 0 0 1
116 สุเหร่าสมอเอก 1 0 0 0 1
117 คลองขวาง 0 4 0 0 4
118 วัดนิโครธาราม 0 4 0 0 4
119 ปากบึงสิงโต 0 3 3 1 6
120 วัดหลวงแพ่ง 0 3 1 0 4
121 สุเหร่าคลอง 18 0 3 0 0 3
122 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 2 0 0 2
123 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 0 2 0 0 2
124 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 1 1 0 2
125 สุเหร่าคลอง 15 0 1 1 0 2
126 วัดตะพังคลี 0 1 0 3 1
127 วัดดอนสีนนท์ 0 1 0 1 1
128 บ้านวังตะเคียน 0 1 0 0 1
129 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 1 0 0 1
130 พระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 0 1 0 0 1
131 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 3 0 3
132 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 2 0 2
133 สุเหร่าคลองใหญ่ 0 0 1 2 1
134 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
135 วัดบางปรง 0 0 1 0 1
136 วัดบึงตาหอม 0 0 1 0 1
137 วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 0 0 1 0 1
138 วัดรามัญ 0 0 1 0 1
139 วัดสมานรัตนาราม 0 0 1 0 1
140 วัดอรัญญิการาม 0 0 1 0 1
141 ศรีวรการ 0 0 1 0 1
142 บ้านบางข้าว 0 0 0 1 0
143 สกัด 80 0 0 0 1 0
144 สกัด40 0 0 0 1 0
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0
146 วัดบางไทร 0 0 0 0 0
147 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0
รวม 643 364 151 143 1,301