สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=8 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 22 12 5 39 48 6 1 1 55
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 21 13 8 42 45 11 3 0 59
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 17 8 5 30 29 5 4 4 38
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 8 7 3 18 24 2 1 0 27
5 วัดจุกเฌอ 7 2 4 13 12 2 0 1 14
6 วัดประชาบำรุง 6 3 2 11 11 2 2 2 15
7 วัดสว่างอารมณ์ 5 6 6 17 16 11 4 3 31
8 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 5 4 5 14 14 5 2 3 21
9 วัดบางแสม 5 4 3 12 14 2 3 1 19
10 วัดสนามจันทร์ 5 4 1 10 10 0 1 1 11
11 สามัคคีราษฎร์บำรุง 5 3 1 9 11 4 1 2 16
12 เทศบาล 1 (บางวัว) 5 2 3 10 12 2 1 5 15
13 วัดเทพราช 5 2 3 10 8 4 2 1 14
14 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 5 2 1 8 10 2 2 2 14
15 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 4 12 4 20 14 18 6 6 38
16 สุเหร่าดารุลนาอีม 4 7 7 18 15 11 1 2 27
17 สุเหร่าสมอเซ 4 3 4 11 15 3 1 0 19
18 เทศบาล 2 4 2 2 8 11 3 0 1 14
19 มารดานฤมล 4 2 1 7 10 3 2 1 15
20 วัดคลองสวน 3 8 4 15 8 6 7 3 21
21 วัดบางสมัคร 3 5 5 13 12 4 1 1 17
22 สะแกโดดประชาสรรค์ 3 3 3 9 8 4 1 1 13
23 สุเหร่าลาดน้ำขาว 3 3 0 6 7 1 0 0 8
24 วัดนครเนื่องเขต 3 2 5 10 8 7 2 2 17
25 วัดล่าง 3 2 4 9 10 6 1 3 17
26 วัดคลอง 18 3 2 3 8 5 7 1 0 13
27 สุเหร่าคลอง 19 3 1 2 6 5 1 1 0 7
28 วัดสุคันธศีลาราม 3 1 1 5 5 2 1 1 8
29 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 3 1 0 4 4 1 1 1 6
30 ปากคลองบางขนาก 2 5 4 11 12 4 2 3 18
31 วัดบึงน้ำรักษ์ 2 4 0 6 4 5 1 4 10
32 สุเหร่าลำชะล่า 2 3 2 7 9 6 1 3 16
33 ตลาดคลอง 16 2 3 2 7 7 7 1 1 15
34 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 2 2 5 9 9 5 3 5 17
35 สุเหร่าเกาะไร่ 2 2 1 5 8 1 0 0 9
36 วัดไชยธารา 2 2 1 5 4 0 1 0 5
37 วัดเกตุสโมสร 2 1 2 5 6 2 0 0 8
38 วัดพรหมสุวรรณ 2 1 0 3 3 2 0 0 5
39 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
40 วัดสองคลอง 2 0 4 6 9 4 0 1 13
41 สุเหร่าคลอง 20 2 0 1 3 3 1 0 0 4
42 แสมขาววิทยาคาร 2 0 0 2 7 4 0 2 11
43 วัดพนมพนาวาส 2 0 0 2 5 1 0 0 6
44 วัดกระทุ่ม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
45 วัดเขาดิน 2 0 0 2 3 0 1 0 4
46 สุเหร่าคู้ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
47 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 1 4 3 8 11 6 1 4 18
48 วัดประชาบำรุงกิจ 1 4 0 5 4 0 0 1 4
49 เทศบาล 1 1 3 1 5 11 6 2 4 19
50 วัดบางปลานัก 1 2 2 5 5 4 0 0 9
51 วัดชนะสงสาร 1 2 1 4 5 2 1 1 8
52 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 3 5 9 7 2 5 18
53 วัดไผ่ดำ 1 1 2 4 7 7 0 2 14
54 สุเหร่าแคราย 1 1 1 3 5 2 2 2 9
55 สันติภาพ 1 1 0 2 5 3 0 1 8
56 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 1 0 2 3 3 2 1 8
57 สุเหร่าจรเข้น้อย 1 1 0 2 3 2 0 3 5
58 วัดบึงทองหลาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 วัดพิมพาวาส 1 0 2 3 4 4 1 3 9
60 บ้านวนท่าแครง 1 0 2 3 2 0 0 6 2
61 สุเหร่าคลองหกวา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
62 พรหมานุเคราะห์ 1 0 1 2 3 8 8 1 19
63 บ้านปลายคลอง 20 1 0 0 1 2 2 0 0 4
64 วัดใหม่ประเวศ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
65 บ้านเกาะดอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านแขวงกลั่น 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 สิทธิสุนทรอุทิศ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
68 สกัด40 1 0 0 1 1 0 0 2 1
69 วัดบางเกลือ 0 4 2 6 9 4 2 3 15
70 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0 3 0 3 4 0 0 0 4
71 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 0 3 0 3 2 3 2 1 7
72 ศรีวิทยา 0 2 4 6 6 5 1 2 12
73 วัดพิพิธประสาทสุนทร 0 2 1 3 8 4 3 2 15
74 บ้านสีล้ง 0 2 1 3 2 1 1 2 4
75 สกุลดีประชาสรรค์ 0 2 0 2 4 4 2 3 10
76 วัดแสนภูดาษ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
77 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 2 0 2 2 2 2 0 6
78 วัดศรีมงคล 0 1 2 3 4 8 0 2 12
79 วัดสัมปทวน 0 1 2 3 3 4 3 1 10
80 คลองพานทอง 0 1 1 2 4 3 1 0 8
81 บ้านคลอง 21 0 1 1 2 3 2 0 0 5
82 วัดเกาะ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
83 สุเหร่าปากคลอง 20 0 1 1 2 2 3 1 3 6
84 วัดเที่ยงพิมลมุข 0 1 1 2 2 2 2 0 6
85 สุเหร่าคลอง 14 0 1 1 2 2 1 1 1 4
86 วัฒนาลัย 0 1 1 2 1 2 0 1 3
87 คลองตาเอี่ยม 0 1 0 1 1 0 2 0 3
88 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 0 1 0 1 1 0 1 1 2
89 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 0 3 3 3 0 3 0 6
90 บึงสิงโต 0 0 2 2 7 3 4 0 14
91 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 4 7 2 3 13
92 วัดสุขาราม 0 0 1 1 3 7 0 0 10
93 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
94 วัดคลองต้นหมัน 0 0 1 1 2 3 1 2 6
95 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 0 1 1 1 4 0 1 5
97 วัดหนามแดง 0 0 1 1 1 3 1 1 5
98 วัดญาณรังษาราม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
99 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
100 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
101 วัดดอนสีนนท์ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
102 วัดบางสาย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
103 เซนต์แอนโทนี 0 0 0 0 3 4 1 0 8
104 วัดลาดยาว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
105 วัดสามกอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 1 4 1 1 6
107 บ้านดอนเกาะกา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
108 บึงเทพยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
109 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
110 วัดอินทาราม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
111 บางวัวคณารักษ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 วัดทด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 วัดแคราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 วัดคลองเจ้า 0 0 0 0 1 0 3 0 4
115 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
116 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
117 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
118 วัดจรเข้น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดบางผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 คลองขวาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
122 วัดนิโครธาราม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
123 ปากบึงสิงโต 0 0 0 0 0 3 3 1 6
124 วัดหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
125 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0 0 3 0 0 3
126 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 สุเหร่าคลอง 15 0 0 0 0 0 1 1 0 2
129 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
130 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 พระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
134 สุเหร่าคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
135 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดบางปรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดบึงตาหอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 วัดรามัญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 วัดสมานรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 ศรีวรการ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
143 บ้านบางข้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 สกัด 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 วัดบางไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 227 205 171 603 710 375 154 148 1,239