สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 19 11 5 35 42 4 1 1 47
2 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 19 10 8 37 40 10 3 0 53
3 วัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 16 8 5 29 28 5 4 4 37
4 วัดประตูน้ำท่าไข่ 8 7 3 18 24 2 1 0 27
5 วัดประชาบำรุง 6 3 2 11 11 2 2 2 15
6 วัดสนามจันทร์ 5 4 1 10 10 0 1 1 11
7 เทศบาล 1 (บางวัว) 5 2 3 10 12 2 1 5 15
8 วัดเทพราช 5 2 3 10 8 4 2 1 14
9 เฉลิมช่วงวิทยาทาน 4 12 4 20 14 18 6 6 38
10 สุเหร่าดารุลนาอีม 4 7 7 18 15 11 1 2 27
11 สุเหร่าสมอเซ 4 3 4 11 15 3 1 0 19
12 วัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 4 2 4 10 11 4 2 3 17
13 เทศบาล 2 4 2 2 8 11 3 0 1 14
14 มารดานฤมล 4 2 1 7 10 3 2 1 15
15 วัดบางแสม 4 1 2 7 9 2 3 1 14
16 วัดสว่างอารมณ์ 3 6 5 14 13 10 3 3 26
17 สามัคคีราษฎร์บำรุง 3 3 1 7 9 4 1 1 14
18 วัดคลอง 18 3 2 3 8 5 7 1 0 13
19 สุเหร่าคลอง 19 3 1 2 6 5 1 1 0 7
20 วัดสุคันธศีลาราม 3 1 1 5 5 2 1 1 8
21 วัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎร์รังสรรค์) 3 1 0 4 4 0 1 1 5
22 วัดคลองสวน 2 7 3 12 5 6 7 3 18
23 วัดบางสมัคร 2 4 5 11 10 4 1 1 15
24 สะแกโดดประชาสรรค์ 2 3 3 8 7 4 1 1 12
25 สุเหร่าลำชะล่า 2 3 2 7 9 6 1 3 16
26 สุเหร่าลาดน้ำขาว 2 3 0 5 6 1 0 0 7
27 บ้านท่าข้าม(ตั้งตรงจิตร 10) 2 2 5 9 9 5 3 5 17
28 วัดนครเนื่องเขต 2 2 5 9 7 7 2 1 16
29 สุเหร่าเกาะไร่ 2 2 1 5 8 1 0 0 9
30 ตลาดคลอง 16 2 2 1 5 5 7 1 1 13
31 วัดไชยธารา 2 2 1 5 4 0 1 0 5
32 วัดจุกเฌอ 2 1 3 6 5 2 0 1 7
33 วัดเกตุสโมสร 2 1 2 5 6 2 0 0 8
34 วัดพรหมสุวรรณ 2 1 0 3 3 2 0 0 5
35 วัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
36 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ 2 0 1 3 5 2 2 2 9
37 สุเหร่าคลอง 20 2 0 1 3 3 1 0 0 4
38 แสมขาววิทยาคาร 2 0 0 2 7 4 0 2 11
39 วัดกระทุ่ม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
40 สุเหร่าคู้ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
41 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษร์ 1 4 3 8 11 6 1 4 18
42 ปากคลองบางขนาก 1 4 2 7 9 4 1 2 14
43 วัดประชาบำรุงกิจ 1 4 0 5 4 0 0 1 4
44 วัดบึงน้ำรักษ์ 1 4 0 5 3 5 1 4 9
45 เทศบาล 1 1 3 1 5 11 6 2 4 19
46 วัดล่าง 1 2 3 6 8 5 1 3 14
47 วัดบางปลานัก 1 2 2 5 5 4 0 0 9
48 วัดชนะสงสาร 1 2 1 4 5 2 1 1 8
49 สุเหร่าแคราย 1 1 1 3 5 2 2 2 9
50 สันติภาพ 1 1 0 2 5 3 0 1 8
51 สุเหร่าจรเข้น้อย 1 1 0 2 3 2 0 3 5
52 วัดบึงทองหลาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 วัดสองคลอง 1 0 4 5 8 4 0 0 12
54 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 0 2 3 7 6 2 5 15
55 วัดไผ่ดำ 1 0 2 3 6 6 0 2 12
56 วัดพิมพาวาส 1 0 2 3 4 4 1 3 9
57 บ้านวนท่าแครง 1 0 2 3 2 0 0 6 2
58 สุเหร่าคลองหกวา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
59 พรหมานุเคราะห์ 1 0 1 2 3 8 8 1 19
60 วัดพนมพนาวาส 1 0 0 1 4 1 0 0 5
61 บ้านปลายคลอง 20 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 วัดใหม่ประเวศ 1 0 0 1 2 1 1 1 4
63 บ้านเกาะดอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 บ้านแขวงกลั่น 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 สิทธิสุนทรอุทิศ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
66 วัดเขาดิน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 วัดบางเกลือ 0 4 2 6 9 4 2 3 15
68 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 0 3 0 3 4 0 0 0 4
69 ดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา 0 3 0 3 2 3 2 1 7
70 ศรีวิทยา 0 2 4 6 6 5 1 2 12
71 วัดพิพิธประสาทสุนทร 0 2 1 3 8 4 3 2 15
72 สกุลดีประชาสรรค์ 0 2 0 2 4 4 2 3 10
73 วัดศรีมงคล 0 1 2 3 4 8 0 2 12
74 วัดสัมปทวน 0 1 2 3 3 4 3 1 10
75 คลองพานทอง 0 1 1 2 4 3 1 0 8
76 บ้านคลอง 21 0 1 1 2 3 2 0 0 5
77 วัดเกาะ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
78 วัดเที่ยงพิมลมุข 0 1 1 2 2 2 2 0 6
79 สุเหร่าคลอง 14 0 1 1 2 2 1 1 1 4
80 สุเหร่าปากคลอง 20 0 1 1 2 1 3 1 3 5
81 วัฒนาลัย 0 1 1 2 1 2 0 1 3
82 บ้านสีล้ง 0 1 1 2 1 1 1 2 3
83 วัดแสนภูดาษ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
84 วัดบน (ประจงอนุสรณ์) 0 1 0 1 1 1 2 0 4
85 คลองตาเอี่ยม 0 1 0 1 1 0 2 0 3
86 วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 วัดหนองกระสังสามัคคี 0 0 3 3 3 0 3 0 6
88 บึงสิงโต 0 0 2 2 7 3 4 0 14
89 ประกอบราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 4 7 2 3 13
90 วัดสุขาราม 0 0 1 1 3 7 0 0 10
91 สุเหร่าดอนกลาง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
92 วัดคลองต้นหมัน 0 0 1 1 2 3 1 2 6
93 วัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย-สายประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
94 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 0 0 1 1 1 4 0 1 5
95 วัดหนามแดง 0 0 1 1 1 3 1 1 5
96 วัดญาณรังษาราม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
97 วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
98 วัดคลองบ้านโพธิ์ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
99 วัดดอนสีนนท์ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
100 วัดบางสาย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
101 เซนต์แอนโทนี 0 0 0 0 3 4 1 0 8
102 วัดลาดยาว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
103 วัดสามกอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 วัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) 0 0 0 0 1 4 1 1 6
105 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 0 0 0 0 1 3 2 1 6
106 บ้านดอนเกาะกา 0 0 0 0 1 3 0 1 4
107 บึงเทพยา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
108 วัดผาณิตาราม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
109 วัดอินทาราม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
110 บางวัวคณารักษ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 วัดทด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 วัดแคราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 วัดคลองเจ้า 0 0 0 0 1 0 3 0 4
114 สุเหร่าดอนเกาะกา 0 0 0 0 1 0 3 0 4
115 บ้านบางแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 วัดจรเข้น้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 วัดบางผึ้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 สุเหร่าสมอเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 คลองขวาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
120 วัดนิโครธาราม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
121 ปากบึงสิงโต 0 0 0 0 0 3 3 1 6
122 วัดหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
123 สุเหร่าคลอง 18 0 0 0 0 0 3 0 0 3
124 บ้านบึงพระอาจารย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 สุเหร่าคลอง 15 0 0 0 0 0 1 1 0 2
127 วัดตะพังคลี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
128 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 ปัญจพิทยาคาร"สนั่น พิชิตกุล อนุสรณ์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 พระพิมลเสนี(พร้อมหงสกุล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 แพ่งพิทยาภูมิ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
132 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
133 สุเหร่าคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
134 วัดกลางราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
135 วัดบางปรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
136 วัดบึงตาหอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 วัดรามัญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 วัดสมานรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 วัดอรัญญิการาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 ศรีวรการ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 บ้านบางข้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 สกัด 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 สกัด40 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 วัดแพรกนกเอี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 วัดบางไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 สุเหร่าหลวงแพ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 183 161 537 643 364 151 143 1,158