หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านเขาหินช้อน
ระหว่าง วันที่ ๑๐ - ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง ป.1/3 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 10 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ห้อง ป.2/5 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ห้อง ป.2/6 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ห้อง ป.2/1 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม"พุทธโสธร" 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุม"พุทธโสธร" 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) โดม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) โดม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.2/2 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ห้อง ป.2/4 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 2 ห้อง ป.3/1 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) หอประชุม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) หอประชุม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อาคาร 1 ห้อง นาฏศิลป์ 11 พ.ย. 2557 09.00-14.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ห้องเคียงเกวียน 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ลงทะเบียนที่หน้าห้องแข่งขัน ก่อนเวลา 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๓ ๐๔๕ ๙๘๐๔งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]