หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน 71 49 72.06% 13 19.12% 3 4.41% 3 4.41% 68
2 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 42 24 70.59% 6 17.65% 2 5.88% 2 5.88% 34
3 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 48 23 56.1% 10 24.39% 3 7.32% 5 12.2% 41
4 โรงเรียนบ้านหินแร่ 34 23 69.7% 3 9.09% 3 9.09% 4 12.12% 33
5 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 31 21 75% 3 10.71% 2 7.14% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 27 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง 41 18 58.06% 7 22.58% 3 9.68% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านท่ากลอย 45 17 53.13% 9 28.13% 4 12.5% 2 6.25% 32
9 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 38 17 65.38% 6 23.08% 1 3.85% 2 7.69% 26
10 โรงเรียนบ้านมาบนาดี 38 17 73.91% 2 8.7% 1 4.35% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 30 15 51.72% 10 34.48% 4 13.79% 0 0% 29
12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 35 15 65.22% 4 17.39% 2 8.7% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองคอก 20 15 78.95% 0 0% 1 5.26% 3 15.79% 19
14 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 31 14 51.85% 5 18.52% 3 11.11% 5 18.52% 27
15 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ 29 14 53.85% 3 11.54% 5 19.23% 4 15.38% 26
16 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 23 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
17 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ 27 13 48.15% 7 25.93% 1 3.7% 6 22.22% 27
18 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 23 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
19 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 29 12 50% 5 20.83% 4 16.67% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ 22 12 57.14% 4 19.05% 4 19.05% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ 37 11 33.33% 14 42.42% 2 6.06% 6 18.18% 33
22 โรงเรียนวัดหัวสำโรง 26 11 45.83% 5 20.83% 3 12.5% 5 20.83% 24
23 โรงเรียนวัดดอนทอง 17 11 68.75% 2 12.5% 3 18.75% 0 0% 16
24 โรงเรียนบ้านสระไม้แดง 23 10 43.48% 6 26.09% 5 21.74% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนวัดจรเข้ตาย 19 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
26 โรงเรียนบ้านนา 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัย) 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนวัดหนองเค็ด 26 9 42.86% 8 38.1% 3 14.29% 1 4.76% 21
29 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 32 9 47.37% 6 31.58% 2 10.53% 2 10.53% 19
30 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง 18 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 18 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
32 โรงเรียนวัดสาวชะโงก 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
33 โรงเรียนวัดชำป่างาม 20 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
34 โรงเรียนวัดวังเย็น 18 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
36 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ 20 8 40% 4 20% 6 30% 2 10% 20
37 โรงเรียนห้วยตะปอก 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 24 7 31.82% 9 40.91% 2 9.09% 4 18.18% 22
39 โรงเรียนวัดปากน้ำ 23 7 36.84% 9 47.37% 2 10.53% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 14 7 50% 7 50% 0 0% 0 0% 14
41 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนอ่าวช้างไล่ 26 7 35% 5 25% 2 10% 6 30% 20
43 โรงเรียนจุฑาทิพย์ 19 7 43.75% 4 25% 0 0% 5 31.25% 16
44 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
45 โรงเรียนวัดต้นตาล 22 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 5 26.32% 19
46 โรงเรียนบ้านวังหิน 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านหนองสทิต 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนวัดหนองแหน 15 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนวัดหินดาษ 14 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด 30 6 20% 10 33.33% 4 13.33% 10 33.33% 30
54 โรงเรียนสุวรรณคีรี 13 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 16 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
56 โรงเรียนวัดนาน้อย 12 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนวัดบางโรง 12 6 54.55% 0 0% 4 36.36% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 8 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 15 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
60 โรงเรียนบ้านท่าซุง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนวัดบางตลาด 13 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
62 โรงเรียนสียัดพัฒนา 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนวัดสระสองตอน 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ 16 5 33.33% 1 6.67% 3 20% 6 40% 15
66 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
67 โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 10 5 50% 0 0% 2 20% 3 30% 10
68 โรงเรียนบ้านปรือวาย 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
70 โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองกลางดง 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนวัดลำมหาชัย 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนสามร่ม 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนวัดหัวสวน 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
80 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
81 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้าน ก.ม.7 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
84 โรงเรียนวัดดอนท่านา 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี 13 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
89 โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า 9 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
90 โรงเรียนบ้านยางแดง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนวัดชายเคือง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบางพะเนียง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนวัดพงษาราม 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 9 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 11 2 20% 4 40% 4 40% 0 0% 10
100 โรงเรียนวัดหนองเสือ 15 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
101 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 8 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านท่าเลียบ 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
104 โรงเรียนบ้านคลองสอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนวัดสามแยก 10 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
106 โรงเรียนวัดธารพูด 11 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
107 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
108 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านหนองโสน 6 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
111 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนธีราวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านอ่างเตย 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
114 โรงเรียนวัดแปลงยาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านไร่ดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดดงยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดวังกะจะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนวัดหนองปาตอง 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม 13 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
123 โรงเรียนวัดหนองบัว 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนวัดเทพนาราม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนราษฎรนุกูล 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
128 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านชำขวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านท่าคาน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านม่วงโพรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านวังคู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนภูงามโนนสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนวัดหัวไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนดาราจรัส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนวัดสนามช้าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดสะแกงาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนวัดกกสับ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านเขาสะท้อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านโป่งตาสา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนวัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดบางคา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
152 โรงเรียนบ้านเนินไร่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
153 โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนวัดหนองปรือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
155 โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง โทร. ๐๘๓ ๐๔๕ ๙๘๐๔งานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]