สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 49 13 3 3 65
2 ตลาดบางบ่อ 24 6 2 2 32
3 บ้านลาดกระทิง 23 10 3 5 36
4 บ้านหินแร่ 23 3 3 4 29
5 บ้านทุ่งส่าย 21 3 2 2 26
6 บ้านหนองขาหยั่ง 21 2 1 0 24
7 บ้านหนองยาง 18 7 3 3 28
8 บ้านท่ากลอย 17 9 4 2 30
9 บ้านหนองปรือกันยาง 17 6 1 2 24
10 บ้านมาบนาดี 17 2 1 3 20
11 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 15 10 4 0 29
12 บ้านคลองอุดม 15 4 2 2 21
13 บ้านหนองคอก 15 0 1 3 16
14 บ้านเขาหินซ้อน 14 5 3 5 22
15 สวนป่าอุปถัมภ์ 14 3 5 4 22
16 บ้านร่มโพธิ์ทอง 14 2 1 0 17
17 วัดหัวกระสังข์ 13 7 1 6 21
18 บ้านโป่งเจริญ 13 6 1 2 20
19 บ้านท่าทองดำ 12 5 4 3 21
20 บ้านหนองประโยชน์ 12 4 4 1 20
21 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 11 14 2 6 27
22 วัดหัวสำโรง 11 5 3 5 19
23 วัดดอนทอง 11 2 3 0 16
24 บ้านสระไม้แดง 10 6 5 2 21
25 วัดจรเข้ตาย 10 5 1 0 16
26 บ้านนา 10 3 1 1 14
27 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 10 1 0 2 11
28 วัดหนองเค็ด 9 8 3 1 20
29 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 9 6 2 2 17
30 เทศบาล1 วัดแจ้ง 9 5 2 0 16
31 บ้านหนองใหญ่ 9 5 1 1 15
32 วัดสาวชะโงก 9 1 0 0 10
33 วัดชำป่างาม 8 7 4 1 19
34 วัดวังเย็น 8 5 2 2 15
35 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 8 5 1 0 14
36 บ้านแหลมตะคร้อ 8 4 6 2 18
37 ห้วยตะปอก 8 4 1 1 13
38 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 7 9 2 4 18
39 วัดปากน้ำ 7 9 2 1 18
40 บ้านเทพประทาน 7 7 0 0 14
41 สุตะบำรุงพิทยาคาร 7 6 2 1 15
42 อ่าวช้างไล่ 7 5 2 6 14
43 จุฑาทิพย์ 7 4 0 5 11
44 วัดเสม็ดใต้ 7 4 0 0 11
45 วัดต้นตาล 7 3 4 5 14
46 บ้านวังหิน 7 3 1 1 11
47 บ้านหนองสทิต 7 2 2 0 11
48 วัดหนองแหน 7 2 1 5 10
49 บ้านหนองหว้า 7 2 0 0 9
50 วัดหินดาษ 7 1 1 0 9
51 วัดนาเหล่าบก 7 1 0 0 8
52 บ้านห้วยพลู 7 1 0 0 8
53 วัดบางกระเจ็ด 6 10 4 10 20
54 สุวรรณคีรี 6 5 0 1 11
55 ไทรทองอุปถัมภ์ 6 3 3 4 12
56 วัดนาน้อย 6 2 2 1 10
57 วัดบางโรง 6 0 4 1 10
58 บ้านศรีเจริญทอง 6 0 0 2 6
59 บ้านคลองยายสร้อย 5 6 2 1 13
60 บ้านท่าซุง 5 3 0 0 8
61 วัดบางตลาด 5 2 2 3 9
62 บ้านหนองปลาซิว 5 2 1 0 8
63 สียัดพัฒนา 5 2 1 0 8
64 วัดสระสองตอน 5 2 0 0 7
65 วัดเสม็ดเหนือ 5 1 3 6 9
66 บ้านห้วยน้ำใส 5 1 0 2 6
67 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 5 0 2 3 7
68 บ้านปรือวาย 4 4 3 1 11
69 วัดทางข้ามน้อย 4 4 2 0 10
70 วัดโคกหัวข้าว 4 4 0 0 8
71 วัดลำมหาชัย 4 3 1 1 8
72 บ้านหนองกลางดง 4 3 1 1 8
73 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 4 3 1 0 8
74 สามร่ม 4 3 0 1 7
75 วัดหัวสวน 4 2 2 0 8
76 บ้านสุ่งเจริญ 4 2 1 0 7
77 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 4 2 1 0 7
78 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 4 2 0 0 6
79 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 1 2 1 7
80 วัดศรีสุตาราม 4 1 1 2 6
81 ไทยรัฐวิทยา 41 4 0 0 1 4
82 บ้าน ก.ม.7 3 5 2 1 10
83 บ้านอ่างทอง 3 4 0 2 7
84 วัดดอนท่านา 3 4 0 0 7
85 วัดทุ่งยายชี 3 3 1 1 7
86 บ้านปลายคลอง 3 3 0 1 6
87 บ้านทุ่งส่อหงษา 3 3 0 1 6
88 พนมอิทธิศึกษา 3 2 2 0 7
89 วัดใหม่บางคล้า 3 2 0 3 5
90 บ้านยางแดง 3 2 0 0 5
91 วัดบ้านกล้วย 3 2 0 0 5
92 วัดชายเคือง 3 1 1 0 5
93 บางพะเนียง 3 1 0 1 4
94 วัดแหลมเขาจันทร์ 3 1 0 1 4
95 วัดพงษาราม 3 0 3 1 6
96 บ้านนาโพธิ์ 3 0 1 0 4
97 บ้านท่ากระดาน 3 0 0 0 3
98 วัดหนองไม้แก่น 2 5 0 1 7
99 วัดบึงกระจับ 2 4 4 0 10
100 วัดหนองเสือ 2 4 2 5 8
101 วัดแสนภุมราวาส 2 4 0 0 6
102 บ้านกระบกเตี้ย 2 4 0 0 6
103 บ้านท่าเลียบ 2 2 0 2 4
104 บ้านคลองสอง 2 2 0 0 4
105 วัดสามแยก 2 1 3 3 6
106 วัดธารพูด 2 1 2 2 5
107 บ้านท่าโพธิ์ 2 1 1 2 4
108 บ้านธรรมรัตน์ใน 2 1 1 1 4
109 บ้านโปร่งเกตุ 2 1 1 1 4
110 บ้านหนองโสน 2 1 0 2 3
111 วัดไผ่ขวาง 2 1 0 0 3
112 ธีราวิทยา 2 0 1 0 3
113 บ้านอ่างเตย 2 0 0 3 2
114 วัดแปลงยาว 2 0 0 1 2
115 วัดวังกะจะ 2 0 0 0 2
116 บ้านห้วยหิน 2 0 0 0 2
117 บ้านไร่ดอน 2 0 0 0 2
118 วัดดงยาง 2 0 0 0 2
119 บ้านท่าม่วง 2 0 0 0 2
120 วัดแหลมไผ่ศรี 2 0 0 0 2
121 วัดหนองปาตอง 1 5 0 0 6
122 บ้านโคกตะเคียนงาม 1 4 3 3 8
123 วัดหนองบัว 1 3 1 1 5
124 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 2 1 1 4
125 วัดเทพนาราม 1 2 0 1 3
126 ราษฎรนุกูล 1 1 1 0 3
127 บ้านอ่างตะแบก 1 1 0 2 2
128 วัดไผ่แก้ว 1 1 0 1 2
129 หนองปรือประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
130 วัดดอนขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
131 บ้านอ่างเสือดำ 1 1 0 0 2
132 บ้านชำขวาง 1 1 0 0 2
133 วัดบ้านซ่อง 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 1 0 0 0 1
136 บ้านท่าคาน 1 0 0 0 1
137 บ้านม่วงโพรง 1 0 0 0 1
138 บ้านวังคู 1 0 0 0 1
139 ภูงามโนนสะอาด 1 0 0 0 1
140 วัดหัวไทร 1 0 0 0 1
141 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 0 0 0 1
142 วัดท่าลาดเหนือ 0 3 1 0 4
143 ดาราจรัส 0 2 0 0 2
144 วัดสนามช้าง 0 2 0 0 2
145 วัดสะแกงาม 0 2 0 0 2
146 วัดกกสับ 0 1 1 0 2
147 บ้านเขาสะท้อน 0 1 0 0 1
148 บ้านโป่งตาสา 0 0 1 1 1
149 บ้านหนองเหียง 0 0 1 0 1
150 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 1 0 1
151 วัดบางคา 0 0 0 3 0
152 บ้านเนินไร่ 0 0 0 2 0
153 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 1 0
154 วัดหนองปรือ 0 0 0 1 0
155 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 1 0
รวม 882 425 178 202 1,485