สรุปเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 49 13 3 3 65
2 บ้านลาดกระทิง 23 10 3 5 36
3 ตลาดบางบ่อ 23 5 2 2 30
4 บ้านหินแร่ 23 3 3 4 29
5 บ้านทุ่งส่าย 21 3 2 2 26
6 บ้านหนองขาหยั่ง 21 2 1 0 24
7 บ้านหนองปรือกันยาง 17 6 1 2 24
8 บ้านท่ากลอย 16 9 4 2 29
9 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 15 10 4 0 29
10 บ้านหนองยาง 15 7 3 3 25
11 บ้านหนองคอก 15 0 1 3 16
12 บ้านเขาหินซ้อน 14 5 3 5 22
13 สวนป่าอุปถัมภ์ 14 3 5 4 22
14 บ้านโป่งเจริญ 13 6 1 2 20
15 บ้านหนองประโยชน์ 12 4 4 1 20
16 บ้านคลองอุดม 12 4 2 2 18
17 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 11 14 2 6 27
18 วัดหัวสำโรง 11 5 3 5 19
19 บ้านมาบนาดี 11 2 1 3 14
20 บ้านสระไม้แดง 10 6 5 2 21
21 บ้านท่าทองดำ 10 5 4 3 19
22 วัดจรเข้ตาย 10 5 1 0 16
23 บ้านนา 10 3 1 1 14
24 บ้านร่มโพธิ์ทอง 10 2 1 0 13
25 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 10 1 0 2 11
26 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 9 6 2 2 17
27 เทศบาล1 วัดแจ้ง 9 5 2 0 16
28 บ้านหนองใหญ่ 9 5 1 1 15
29 วัดสาวชะโงก 9 1 0 0 10
30 วัดหนองเค็ด 8 8 3 1 19
31 วัดชำป่างาม 8 7 4 1 19
32 วัดหัวกระสังข์ 8 6 1 6 15
33 วัดวังเย็น 8 5 2 2 15
34 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 8 5 1 0 14
35 บ้านแหลมตะคร้อ 8 4 6 2 18
36 ห้วยตะปอก 8 4 1 1 13
37 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 7 9 2 4 18
38 วัดปากน้ำ 7 9 2 1 18
39 สุตะบำรุงพิทยาคาร 7 6 2 1 15
40 อ่าวช้างไล่ 7 5 2 6 14
41 จุฑาทิพย์ 7 4 0 5 11
42 วัดเสม็ดใต้ 7 4 0 0 11
43 วัดต้นตาล 7 3 4 5 14
44 บ้านวังหิน 7 3 1 1 11
45 บ้านหนองสทิต 7 2 2 0 11
46 บ้านหนองหว้า 7 2 0 0 9
47 วัดนาเหล่าบก 7 1 0 0 8
48 บ้านห้วยพลู 7 1 0 0 8
49 วัดบางกระเจ็ด 6 10 4 10 20
50 ไทรทองอุปถัมภ์ 6 3 3 4 12
51 วัดนาน้อย 6 2 2 1 10
52 วัดหนองแหน 6 2 1 5 9
53 วัดดอนทอง 6 1 3 0 10
54 วัดบางโรง 6 0 4 1 10
55 บ้านศรีเจริญทอง 6 0 0 2 6
56 สุวรรณคีรี 5 5 0 1 10
57 บ้านท่าซุง 5 3 0 0 8
58 วัดบางตลาด 5 2 2 3 9
59 บ้านหนองปลาซิว 5 2 1 0 8
60 สียัดพัฒนา 5 2 1 0 8
61 วัดสระสองตอน 5 2 0 0 7
62 วัดเสม็ดเหนือ 5 1 3 6 9
63 วัดหินดาษ 5 1 1 0 7
64 บ้านห้วยน้ำใส 5 1 0 2 6
65 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 5 0 2 3 7
66 บ้านคลองยายสร้อย 4 6 2 1 12
67 บ้านเทพประทาน 4 6 0 0 10
68 บ้านปรือวาย 4 4 3 1 11
69 วัดทางข้ามน้อย 4 4 2 0 10
70 วัดโคกหัวข้าว 4 4 0 0 8
71 วัดลำมหาชัย 4 3 1 1 8
72 บ้านหนองกลางดง 4 3 1 1 8
73 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 4 3 1 0 8
74 สามร่ม 4 3 0 1 7
75 วัดหัวสวน 4 2 2 0 8
76 บ้านสุ่งเจริญ 4 2 1 0 7
77 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 4 2 1 0 7
78 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 4 2 0 0 6
79 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 1 2 1 7
80 วัดศรีสุตาราม 4 1 1 2 6
81 ไทยรัฐวิทยา 41 4 0 0 1 4
82 บ้าน ก.ม.7 3 5 2 1 10
83 บ้านอ่างทอง 3 4 0 2 7
84 วัดดอนท่านา 3 4 0 0 7
85 วัดทุ่งยายชี 3 3 1 1 7
86 บ้านทุ่งส่อหงษา 3 3 0 1 6
87 พนมอิทธิศึกษา 3 2 2 0 7
88 วัดใหม่บางคล้า 3 2 0 3 5
89 บ้านยางแดง 3 2 0 0 5
90 วัดบ้านกล้วย 3 2 0 0 5
91 วัดชายเคือง 3 1 1 0 5
92 บางพะเนียง 3 1 0 1 4
93 วัดแหลมเขาจันทร์ 3 1 0 1 4
94 วัดพงษาราม 3 0 3 1 6
95 บ้านนาโพธิ์ 3 0 1 0 4
96 วัดหนองไม้แก่น 2 5 0 1 7
97 วัดบึงกระจับ 2 4 4 0 10
98 วัดหนองเสือ 2 4 2 5 8
99 บ้านปลายคลอง 2 3 0 1 5
100 บ้านท่าเลียบ 2 2 0 2 4
101 บ้านคลองสอง 2 2 0 0 4
102 วัดแสนภุมราวาส 2 2 0 0 4
103 วัดสามแยก 2 1 3 3 6
104 วัดธารพูด 2 1 2 2 5
105 บ้านท่าโพธิ์ 2 1 1 2 4
106 บ้านธรรมรัตน์ใน 2 1 1 1 4
107 บ้านโปร่งเกตุ 2 1 1 1 4
108 บ้านหนองโสน 2 1 0 2 3
109 วัดไผ่ขวาง 2 1 0 0 3
110 ธีราวิทยา 2 0 1 0 3
111 บ้านอ่างเตย 2 0 0 3 2
112 วัดแปลงยาว 2 0 0 1 2
113 วัดวังกะจะ 2 0 0 0 2
114 บ้านห้วยหิน 2 0 0 0 2
115 บ้านไร่ดอน 2 0 0 0 2
116 บ้านท่าม่วง 2 0 0 0 2
117 วัดแหลมไผ่ศรี 2 0 0 0 2
118 บ้านโคกตะเคียนงาม 1 4 3 3 8
119 บ้านกระบกเตี้ย 1 4 0 0 5
120 วัดหนองบัว 1 3 1 1 5
121 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 1 2 1 1 4
122 วัดเทพนาราม 1 2 0 1 3
123 วัดหนองปาตอง 1 2 0 0 3
124 ราษฎรนุกูล 1 1 1 0 3
125 บ้านอ่างตะแบก 1 1 0 2 2
126 วัดไผ่แก้ว 1 1 0 1 2
127 หนองปรือประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
128 วัดดอนขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
129 บ้านอ่างเสือดำ 1 1 0 0 2
130 บ้านชำขวาง 1 1 0 0 2
131 วัดบ้านซ่อง 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 0 1
133 บ้านท่ากระดาน 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 1 0 0 0 1
135 บ้านท่าคาน 1 0 0 0 1
136 บ้านม่วงโพรง 1 0 0 0 1
137 วัดดงยาง 1 0 0 0 1
138 บ้านวังคู 1 0 0 0 1
139 ภูงามโนนสะอาด 1 0 0 0 1
140 วัดหัวไทร 1 0 0 0 1
141 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 1 0 0 0 1
142 วัดท่าลาดเหนือ 0 3 1 0 4
143 ดาราจรัส 0 2 0 0 2
144 วัดสนามช้าง 0 2 0 0 2
145 วัดสะแกงาม 0 2 0 0 2
146 วัดกกสับ 0 1 1 0 2
147 บ้านเขาสะท้อน 0 1 0 0 1
148 บ้านโป่งตาสา 0 0 1 1 1
149 บ้านหนองเหียง 0 0 1 0 1
150 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 1 0 1
151 วัดบางคา 0 0 0 3 0
152 บ้านเนินไร่ 0 0 0 2 0
153 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 1 0
154 วัดหนองปรือ 0 0 0 1 0
155 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 1 0
รวม 838 416 178 202 1,634