สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 15 15 8 38 49 13 3 3 65
2 บ้านทุ่งส่าย 10 6 4 20 21 3 2 2 26
3 บ้านหนองขาหยั่ง 10 2 3 15 21 2 1 0 24
4 บ้านลาดกระทิง 9 9 2 20 23 10 3 5 36
5 บ้านหินแร่ 9 4 5 18 23 3 3 4 29
6 บ้านหนองคอก 7 2 0 9 15 0 1 3 16
7 วัดหัวสำโรง 6 1 4 11 11 5 3 5 19
8 บ้านท่ากลอย 5 6 3 14 16 9 4 2 29
9 ตลาดบางบ่อ 5 5 2 12 23 5 2 2 30
10 บ้านหนองปรือกันยาง 4 8 3 15 17 6 1 2 24
11 บ้านหนองยาง 4 5 1 10 15 7 3 3 25
12 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 4 2 4 10 15 10 4 0 29
13 วัดนาเหล่าบก 4 0 2 6 7 1 0 0 8
14 สวนป่าอุปถัมภ์ 3 3 3 9 14 3 5 4 22
15 เทศบาล1 วัดแจ้ง 3 3 3 9 9 5 2 0 16
16 บ้านศรีเจริญทอง 3 3 0 6 6 0 0 2 6
17 วัดต้นตาล 3 2 2 7 7 3 4 5 14
18 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 3 1 2 6 11 14 2 6 27
19 บ้านสุ่งเจริญ 3 1 0 4 4 2 1 0 7
20 ห้วยตะปอก 2 4 2 8 8 4 1 1 13
21 บ้านหนองประโยชน์ 2 4 1 7 12 4 4 1 20
22 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 2 4 1 7 10 1 0 2 11
23 บ้านมาบนาดี 2 3 2 7 11 2 1 3 14
24 วัดชำป่างาม 2 2 5 9 8 7 4 1 19
25 บ้านท่าทองดำ 2 2 4 8 10 5 4 3 19
26 วัดจรเข้ตาย 2 2 1 5 10 5 1 0 16
27 วัดสาวชะโงก 2 2 1 5 9 1 0 0 10
28 จุฑาทิพย์ 2 2 0 4 7 4 0 5 11
29 บ้านเขาหินซ้อน 2 1 6 9 14 5 3 5 22
30 อ่าวช้างไล่ 2 1 2 5 7 5 2 6 14
31 บ้านหนองใหญ่ 2 1 1 4 9 5 1 1 15
32 บ้านเทพประทาน 2 1 1 4 4 6 0 0 10
33 บ้านแหลมตะคร้อ 2 1 0 3 8 4 6 2 18
34 สุวรรณคีรี 2 1 0 3 5 5 0 1 10
35 วัดเสม็ดเหนือ 2 1 0 3 5 1 3 6 9
36 บ้านหนองปลาซิว 2 0 2 4 5 2 1 0 8
37 วัดวังเย็น 2 0 1 3 8 5 2 2 15
38 บ้านยางแดง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
39 บ้านปลายคลอง 2 0 0 2 2 3 0 1 5
40 บ้านท่าโพธิ์ 2 0 0 2 2 1 1 2 4
41 บ้านโป่งเจริญ 1 5 2 8 13 6 1 2 20
42 บ้านวังหิน 1 4 2 7 7 3 1 1 11
43 บ้านคลองอุดม 1 4 1 6 12 4 2 2 18
44 บ้านร่มโพธิ์ทอง 1 2 3 6 10 2 1 0 13
45 บ้านหนองหว้า 1 2 1 4 7 2 0 0 9
46 วัดนาน้อย 1 2 0 3 6 2 2 1 10
47 วัดหัวกระสังข์ 1 1 3 5 8 6 1 6 15
48 บ้านนา 1 1 2 4 10 3 1 1 14
49 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 1 2 4 9 6 2 2 17
50 วัดหนองเค็ด 1 1 1 3 8 8 3 1 19
51 วัดหนองแหน 1 1 1 3 6 2 1 5 9
52 วัดดอนท่านา 1 1 1 3 3 4 0 0 7
53 วัดหินดาษ 1 1 0 2 5 1 1 0 7
54 วัดโคกหัวข้าว 1 1 0 2 4 4 0 0 8
55 บ้านท่าเลียบ 1 1 0 2 2 2 0 2 4
56 วัดธารพูด 1 1 0 2 2 1 2 2 5
57 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 1 0 2 2 1 1 1 4
58 บ้านอ่างเตย 1 1 0 2 2 0 0 3 2
59 บ้านหนองสทิต 1 0 2 3 7 2 2 0 11
60 บ้านท่าซุง 1 0 2 3 5 3 0 0 8
61 วัดหนองไม้แก่น 1 0 2 3 2 5 0 1 7
62 วัดลำมหาชัย 1 0 1 2 4 3 1 1 8
63 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1 0 1 2 4 1 2 1 7
64 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 0 1 2 3 3 0 1 6
65 วัดหนองเสือ 1 0 1 2 2 4 2 5 8
66 วัดสระสองตอน 1 0 0 1 5 2 0 0 7
67 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 1 0 0 1 5 0 2 3 7
68 วัดศรีสุตาราม 1 0 0 1 4 1 1 2 6
69 วัดทุ่งยายชี 1 0 0 1 3 3 1 1 7
70 วัดไผ่ขวาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 3 3 6 7 9 2 4 18
75 บ้านสระไม้แดง 0 3 2 5 10 6 5 2 21
76 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 2 1 3 6 3 3 4 12
77 วัดดอนทอง 0 2 1 3 6 1 3 0 10
78 สามร่ม 0 2 0 2 4 3 0 1 7
79 บ้านโปร่งเกตุ 0 2 0 2 2 1 1 1 4
80 วัดแปลงยาว 0 2 0 2 2 0 0 1 2
81 บ้านปรือวาย 0 1 3 4 4 4 3 1 11
82 วัดบางตลาด 0 1 1 2 5 2 2 3 9
83 วัดทางข้ามน้อย 0 1 1 2 4 4 2 0 10
84 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
85 ไทยรัฐวิทยา 41 0 1 1 2 4 0 0 1 4
86 วัดบางกระเจ็ด 0 1 0 1 6 10 4 10 20
87 สียัดพัฒนา 0 1 0 1 5 2 1 0 8
88 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 5 1 0 2 6
89 บ้านคลองยายสร้อย 0 1 0 1 4 6 2 1 12
90 บ้านหนองกลางดง 0 1 0 1 4 3 1 1 8
91 วัดใหม่บางคล้า 0 1 0 1 3 2 0 3 5
92 วัดบ้านกล้วย 0 1 0 1 3 2 0 0 5
93 บางพะเนียง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
94 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
95 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
96 บ้านคลองสอง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
97 วัดสามแยก 0 1 0 1 2 1 3 3 6
98 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
99 ราษฎรนุกูล 0 1 0 1 1 1 1 0 3
100 วัดไผ่แก้ว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
101 บ้านท่ากระดาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านห้วยพลู 0 0 6 6 7 1 0 0 8
103 สุตะบำรุงพิทยาคาร 0 0 3 3 7 6 2 1 15
104 วัดบางโรง 0 0 3 3 6 0 4 1 10
105 บ้านห้วยหิน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
106 วัดเสม็ดใต้ 0 0 1 1 7 4 0 0 11
107 วัดหัวสวน 0 0 1 1 4 2 2 0 8
108 บ้าน ก.ม.7 0 0 1 1 3 5 2 1 10
109 วัดพงษาราม 0 0 1 1 3 0 3 1 6
110 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 2 1 0 2 3
111 ธีราวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
112 บ้านไร่ดอน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 วัดหนองปาตอง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
114 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านท่าคาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 วัดดงยาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 8 5 1 0 14
120 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 7 9 2 1 18
121 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
122 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
123 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 3 4 0 2 7
124 พนมอิทธิศึกษา 0 0 0 0 3 2 2 0 7
125 วัดชายเคือง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
126 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 2 4 4 0 10
127 วัดแสนภุมราวาส 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 1 4 3 3 8
131 บ้านกระบกเตี้ย 0 0 0 0 1 4 0 0 5
132 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 3 1 1 5
133 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
134 บ้านอ่างตะแบก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
135 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 บ้านชำขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านวังคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 ภูงามโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 วัดหัวไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
143 ดาราจรัส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 วัดสะแกงาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 วัดกกสับ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านเขาสะท้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 วัดบางคา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
152 บ้านเนินไร่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 178 152 515 838 416 178 202 1,432