สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดท่าเกวียน 15 15 8 38 49 13 3 3 65
2 บ้านทุ่งส่าย 10 6 4 20 21 3 2 2 26
3 บ้านหนองขาหยั่ง 10 2 3 15 21 2 1 0 24
4 บ้านลาดกระทิง 9 9 2 20 23 10 3 5 36
5 บ้านหินแร่ 9 4 5 18 23 3 3 4 29
6 บ้านหนองคอก 7 2 0 9 15 0 1 3 16
7 บ้านท่ากลอย 6 6 3 15 17 9 4 2 30
8 ตลาดบางบ่อ 6 5 3 14 24 6 2 2 32
9 วัดหัวสำโรง 6 1 4 11 11 5 3 5 19
10 บ้านมาบนาดี 5 4 3 12 17 2 1 3 20
11 วัดหัวกระสังข์ 5 3 3 11 13 7 1 6 21
12 บ้านหนองปรือกันยาง 4 8 3 15 17 6 1 2 24
13 บ้านหนองยาง 4 5 3 12 18 7 3 3 28
14 บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 3 3 10 14 2 1 0 17
15 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง 4 2 4 10 15 10 4 0 29
16 บ้านท่าทองดำ 4 2 4 10 12 5 4 3 21
17 บ้านเทพประทาน 4 2 2 8 7 7 0 0 14
18 วัดนาเหล่าบก 4 0 2 6 7 1 0 0 8
19 สวนป่าอุปถัมภ์ 3 3 3 9 14 3 5 4 22
20 เทศบาล1 วัดแจ้ง 3 3 3 9 9 5 2 0 16
21 บ้านศรีเจริญทอง 3 3 0 6 6 0 0 2 6
22 วัดต้นตาล 3 2 2 7 7 3 4 5 14
23 เทศบาล2 วัดโพธิ์ 3 1 2 6 11 14 2 6 27
24 สุวรรณคีรี 3 1 0 4 6 5 0 1 11
25 บ้านสุ่งเจริญ 3 1 0 4 4 2 1 0 7
26 บ้านปลายคลอง 3 0 0 3 3 3 0 1 6
27 บ้านคลองอุดม 2 5 2 9 15 4 2 2 21
28 ห้วยตะปอก 2 4 2 8 8 4 1 1 13
29 บ้านหนองประโยชน์ 2 4 1 7 12 4 4 1 20
30 บ้านห้วยหิน(สนามชัย) 2 4 1 7 10 1 0 2 11
31 วัดชำป่างาม 2 2 5 9 8 7 4 1 19
32 วัดจรเข้ตาย 2 2 1 5 10 5 1 0 16
33 วัดสาวชะโงก 2 2 1 5 9 1 0 0 10
34 จุฑาทิพย์ 2 2 0 4 7 4 0 5 11
35 บ้านเขาหินซ้อน 2 1 6 9 14 5 3 5 22
36 อ่าวช้างไล่ 2 1 2 5 7 5 2 6 14
37 วัดหนองเค็ด 2 1 1 4 9 8 3 1 20
38 บ้านหนองใหญ่ 2 1 1 4 9 5 1 1 15
39 บ้านแหลมตะคร้อ 2 1 0 3 8 4 6 2 18
40 วัดเสม็ดเหนือ 2 1 0 3 5 1 3 6 9
41 บ้านหนองปลาซิว 2 0 2 4 5 2 1 0 8
42 วัดวังเย็น 2 0 1 3 8 5 2 2 15
43 บ้านยางแดง 2 0 1 3 3 2 0 0 5
44 บ้านท่าโพธิ์ 2 0 0 2 2 1 1 2 4
45 วัดดอนทอง 1 6 2 9 11 2 3 0 16
46 บ้านโป่งเจริญ 1 5 2 8 13 6 1 2 20
47 บ้านวังหิน 1 4 2 7 7 3 1 1 11
48 บ้านหนองหว้า 1 2 1 4 7 2 0 0 9
49 วัดหินดาษ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
50 วัดนาน้อย 1 2 0 3 6 2 2 1 10
51 บ้านนา 1 1 2 4 10 3 1 1 14
52 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 1 1 2 4 9 6 2 2 17
53 วัดหนองแหน 1 1 1 3 7 2 1 5 10
54 วัดดอนท่านา 1 1 1 3 3 4 0 0 7
55 บ้านท่ากระดาน 1 1 1 3 3 0 0 0 3
56 วัดโคกหัวข้าว 1 1 0 2 4 4 0 0 8
57 บ้านท่าเลียบ 1 1 0 2 2 2 0 2 4
58 วัดธารพูด 1 1 0 2 2 1 2 2 5
59 บ้านธรรมรัตน์ใน 1 1 0 2 2 1 1 1 4
60 บ้านอ่างเตย 1 1 0 2 2 0 0 3 2
61 บ้านหนองสทิต 1 0 2 3 7 2 2 0 11
62 บ้านท่าซุง 1 0 2 3 5 3 0 0 8
63 วัดหนองไม้แก่น 1 0 2 3 2 5 0 1 7
64 วัดลำมหาชัย 1 0 1 2 4 3 1 1 8
65 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 1 0 1 2 4 1 2 1 7
66 บ้านทุ่งส่อหงษา 1 0 1 2 3 3 0 1 6
67 วัดหนองเสือ 1 0 1 2 2 4 2 5 8
68 วัดสระสองตอน 1 0 0 1 5 2 0 0 7
69 อนุบาลศรีวรการ แปลงยาว 1 0 0 1 5 0 2 3 7
70 วัดศรีสุตาราม 1 0 0 1 4 1 1 2 6
71 วัดทุ่งยายชี 1 0 0 1 3 3 1 1 7
72 วัดไผ่ขวาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 วัดวังกะจะ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 วัดดอนขี้เหล็ก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
75 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง 0 3 3 6 7 9 2 4 18
77 บ้านสระไม้แดง 0 3 2 5 10 6 5 2 21
78 ไทรทองอุปถัมภ์ 0 2 1 3 6 3 3 4 12
79 บ้านคลองยายสร้อย 0 2 0 2 5 6 2 1 13
80 สามร่ม 0 2 0 2 4 3 0 1 7
81 บ้านโปร่งเกตุ 0 2 0 2 2 1 1 1 4
82 วัดแปลงยาว 0 2 0 2 2 0 0 1 2
83 บ้านปรือวาย 0 1 3 4 4 4 3 1 11
84 วัดบางตลาด 0 1 1 2 5 2 2 3 9
85 วัดทางข้ามน้อย 0 1 1 2 4 4 2 0 10
86 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
87 ไทยรัฐวิทยา 41 0 1 1 2 4 0 0 1 4
88 วัดบางกระเจ็ด 0 1 0 1 6 10 4 10 20
89 สียัดพัฒนา 0 1 0 1 5 2 1 0 8
90 บ้านห้วยน้ำใส 0 1 0 1 5 1 0 2 6
91 บ้านหนองกลางดง 0 1 0 1 4 3 1 1 8
92 วัดใหม่บางคล้า 0 1 0 1 3 2 0 3 5
93 วัดบ้านกล้วย 0 1 0 1 3 2 0 0 5
94 บางพะเนียง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
95 วัดแหลมเขาจันทร์ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
96 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 1 0 4
97 วัดแสนภุมราวาส 0 1 0 1 2 4 0 0 6
98 บ้านกระบกเตี้ย 0 1 0 1 2 4 0 0 6
99 บ้านคลองสอง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
100 วัดสามแยก 0 1 0 1 2 1 3 3 6
101 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ 0 1 0 1 1 2 1 1 4
102 ราษฎรนุกูล 0 1 0 1 1 1 1 0 3
103 วัดไผ่แก้ว 0 1 0 1 1 1 0 1 2
104 บ้านห้วยพลู 0 0 6 6 7 1 0 0 8
105 สุตะบำรุงพิทยาคาร 0 0 3 3 7 6 2 1 15
106 วัดบางโรง 0 0 3 3 6 0 4 1 10
107 บ้านห้วยหิน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
108 วัดหนองปาตอง 0 0 2 2 1 5 0 0 6
109 วัดเสม็ดใต้ 0 0 1 1 7 4 0 0 11
110 วัดหัวสวน 0 0 1 1 4 2 2 0 8
111 บ้าน ก.ม.7 0 0 1 1 3 5 2 1 10
112 วัดพงษาราม 0 0 1 1 3 0 3 1 6
113 บ้านหนองโสน 0 0 1 1 2 1 0 2 3
114 ธีราวิทยา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 บ้านไร่ดอน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 วัดดงยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านอ่างเสือดำ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านท่าคาน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านม่วงโพรง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 8 5 1 0 14
122 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 7 9 2 1 18
123 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
124 สว่างศรัทธาธรรมสถาน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
125 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 3 4 0 2 7
126 พนมอิทธิศึกษา 0 0 0 0 3 2 2 0 7
127 วัดชายเคือง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
128 วัดบึงกระจับ 0 0 0 0 2 4 4 0 10
129 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 วัดแหลมไผ่ศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านโคกตะเคียนงาม 0 0 0 0 1 4 3 3 8
132 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 3 1 1 5
133 วัดเทพนาราม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
134 บ้านอ่างตะแบก 0 0 0 0 1 1 0 2 2
135 หนองปรือประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 บ้านชำขวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 วัดบ้านซ่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านวังคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 ภูงามโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 วัดหัวไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 วัดท่าลาดเหนือ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
143 ดาราจรัส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 วัดสนามช้าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 วัดสะแกงาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
146 วัดกกสับ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านเขาสะท้อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านโป่งตาสา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 วัดบางคา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
152 บ้านเนินไร่ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
154 วัดหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 ไพบูลย์ประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 207 192 161 560 882 425 178 202 1,485