ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเกาะจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79 เงิน 6  
9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 77 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านปะเดา สพป. ตราด 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง สพป. สระบุรี เขต 1 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สระแก้ว เขต 2 69 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดสำเภาทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน