ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สพป. ชัยนาท 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 55 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 53 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนลำสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 1 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 50 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน