ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 90.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 90.33 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางพระ สพป. นครปฐม เขต 2 89.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สิงห์บุรี 86.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. ชัยนาท 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 83.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 83.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔ สพป. ระยอง เขต 1 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 82.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดอบทม สพป. อ่างทอง 82.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ สพป. ชลบุรี เขต 3 81.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 81.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดประชาบำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 31  
32 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป. ปทุมธานี เขต 1 75.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 74.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 74.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. จันทบุรี เขต 2 74.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 73.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 73.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 73.33 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 72.33 เงิน 40  
42 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 68 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) สพป. เพชรบุรี เขต 1 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 65.67 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน