ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84 ทอง 6  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านเนินจำปา สพป. จันทบุรี เขต 1 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 75 เงิน 11  
15 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75 เงิน 11  
16 โรงเรียนวัดโป่งปากดง สพป. ชลบุรี เขต 2 75 เงิน 11  
17 โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 11  
18 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำรุงราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 67 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนวัดเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 67 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 67 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 24  
28 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 59 เข้าร่วม 24  
29 โรงเรียนกรุงไทย สพป. สระแก้ว เขต 2 50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) สพป. ชัยนาท 50 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง สพป. ระยอง เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 50 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 50 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 42 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 42 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านคลองคต สพป. จันทบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ สพป. เพชรบุรี เขต 2 34 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนวัดฝาง สพป. นนทบุรี เขต 1 34 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตราด 34 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 25 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดบ้านยาง สพป. สระบุรี เขต 1 25 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนวัดประดับ สพป. สิงห์บุรี 25 เข้าร่วม 40  
44 โรงเรียนประชารัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน