ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. นครปฐม เขต 1 87.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 2 82.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 81.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 80.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 79.32 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.99 เงิน 13  
14 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สระแก้ว เขต 2 78.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา สพป. นครปฐม เขต 2 77.99 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 76.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สพป. สิงห์บุรี 74.99 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 73.65 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนตลาดบางคูลัด สพป. นนทบุรี เขต 2 71.99 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69.66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนวัดหนองรี สพป. นครนายก - -  
25 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน