ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80.95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 80.95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 3 80.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 79.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 79.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 69.1 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 67.4 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.05 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 66.8 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 65.2 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 64.15 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 64.1 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล1 วัดแจ้ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 63.95 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 62.75 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 61.5 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55.9 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 55.5 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 54.7 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 53.8 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดสลักเพชร สพป. ตราด 52.3 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 52.2 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 50.8 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 50.25 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง สพป. ลพบุรี เขต 2 48.25 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) สพป. สิงห์บุรี 47.7 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท 47.2 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 46.8 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 39 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 38.15 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. ชลบุรี เขต 2 37.4 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน สพป. เพชรบุรี เขต 2 36.3 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา สพป. ระยอง เขต 2 35.4 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 33.9 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 32.8 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 31.9 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดเบญพาด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 30.55 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 27.1 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 26.6 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 24.3 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 21.1 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 16.75 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 16 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน