ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. สระแก้ว เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สพป. ชลบุรี เขต 1 89.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สิงห์บุรี 89.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 87.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 87.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) สพป. สระบุรี เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 85.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) สพป. นนทบุรี เขต 2 85.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สพป. อ่างทอง 85.4 ทอง 17  
18 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 84.6 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.8 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 82.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 82.4 ทอง 25  
26 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.2 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82.2 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 81.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 80.8 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 80.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 80.2 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 79.8 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดปากสมุทร สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป. ระยอง เขต 2 77.8 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.2 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 76.8 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 76.4 เงิน 38  
39 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.2 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดวังหมัน สพป. ชัยนาท 69.8 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 53.2 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 22.8 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดฆ้อ สพป. ตราด 22.4 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ สพป. ราชบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน