ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป. สระบุรี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 93.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 93.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบุนนาค สพป. ระยอง เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 91.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 90.4 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 89.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 88.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 88.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดจันทร์ สพป. นนทบุรี เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 86.8 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 86.8 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 86.4 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 86.4 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 86.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86.2 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านวังรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร 83.6 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 81.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 77.2 เงิน 25  
26 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  
27 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน