ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 85.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 80.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 80.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ(พัฒนราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 70.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนมัธยมนพคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 15  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 70 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 69.2 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านเกาะดอน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65.4 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.7 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 63.6 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 63.5 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63.2 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) สพป. อ่างทอง 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านท่าลาว สพป. เพชรบุรี เขต 2 62.7 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก สพป. กาญจนบุรี เขต 3 62 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 61 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 61 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 61 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60.8 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 60.5 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 60.3 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 60.3 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 60.2 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 60 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 60 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 55 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 54 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนวัดปลาไหล สพป. สิงห์บุรี 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน