ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  
11 โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน