ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับประถมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สพป. ชัยนาท 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สระบุรี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน